Dialogické jednání (semestr životní improvizace) / pro pokročilé

Dialogické jednání je komplexní psychosomatická disciplína, která nás hravě vede ke vnitřní svobodě. Skrze jednání s vnitřním partnerem nacházíme svoji nejhlubší identitu, životní radost, vracíme se ke své přirozenosti a uvolňujeme vnitřní napětí. Dialogické jednání je bránou ke spontánnosti a životní improvizaci.

Tato lekce probíhala v minulosti a už skončila.
Pro aktuální lekce se podívejte na náš rozvrh.

Rozvrh hodin

  Začátek Konec Lektor Místo
Čtvrtek 19:00 21:00 Erika Merjavá Dětský sál
Čtvrtek
19:00 - 21:00 - s Erika Merjavá - at Dětský sál

Dialogické jednání je hra sama se sebou ve vyhrazeném bezpečném prostoru. Z toho pak mohou vznikat nejen neuvěřitelné jevištní improvizace jako např. improvizační představení Jaroslava Duška, který byl žákem otce této disciplíny prof. Ivana Vyskočila a procházel si Dialogickým jednáním.

Dialogické jednání nás však také vede ke spontánnosti a životní improvizaci, ve které jsme v neustálém dialogu se sebou, lidmi kolem, životními situacemi. Zraje k dialogickému způsobu života, učíme se pracovat s chybou a selháním, nevěděním. Začneme na tyto situace nahlížet, komunikovat a pohrávat si s nimi, získává nadhled, lehkost a radost z bytí. Stejně jako v improvizacích na jevišti, vždy nás může překvapit, co z ničeho nakonec vznikne.

Zkušenost se nedá naučit nebo vyčíst z knih, zkušenost si musíme prožít – a pak najdeme svoji nezaměnitelnou identitu a vlastní cestu k růstu a zrání.

Dialogické jednání je vhodné pro každého, kdo chce na sobě pracovat, setkat se sám se sebou, nacházet své vnitřní partnery, zjistit kým je ve své největší hloubce, kdo chce žít vědomě a vnitřně svobodně, pocítit pokoj a radost z bytí. Učí se být v životě jako ve hře.

Může být velkým pomocníkem:

  • pro umělce a jejich uměleckou autenticitu, schopnost být v dialogu s jevištním partnerem, textem, fotkou, obrazem, prostorem, vlastním hlasem, slovem (tanečníky, herce, zpěváky, spisovatelé, dramaturgy, scénografy, malíře, fotografy)
  • pro pomáhající profese ve schopnosti porozumění, komunikace a empatie (zdravotníky, lékaře, pedagogy, sociální pracovníky, psychology, psychoterapeuty, kněžská a řeholní povolání)
  • pro manažery, vedoucí pracovníky, ředitele, personální pracovníky - schopnost řídit, kreativně a vědomě vést týmy a projekty, komunikovat s podřízenými pracovníky a klienty

 

Na každé lekci se budeme věnovat:

  • 90 minut Dialogickému jednání
  • 30 minut tělu a pohybu, hlasu nebo řeči

 

Jak probíhá lekce:

  • Začátek lekce bude věnovaný koncentraci a práci s tělem, hlasem či řečí. Budeme poznávat sami sebe skrze tyto somatické projevy, hledat kde je náš hlas, k čemu v nás odkazuje naše tělo a pokusíme se sdělovat skrze slovo.
  • 90 minut budeme následně dialogicky jednat. Každý se několikrát pokusí vyjít před ostatní a jednat v prostoru úplně sám. Jeho jediným partnerem bude on sám a pokusí se s ním navázat kontakt, partnerství, hru. Skrze hru s vnitřním partnerem prochází člověk sebezkušeností, získává nadhled, zjišťuje kým je, zvědomuje, uvolňuje vnitřní napětí, přestává se brát tak vážně a stává se autentickou bytostí.
  • Součástí kurzu budou i psané reflexe účastníků jako důležitá a nedílná součást vědomého poznávání sebe sama.

 

 

Doba trvání lekce: 120 min
Termín kurzu (6 lekcí): 7.3.–25.4.2019
Lekce se nekonají: 14.3.2019, 11.4.2019
Cena kurzu: 2.400 Kč (Lze se přihlásit a zaplatit i za jednotlivou hodinu 350 Kč)
Přihlášku pošlete na
Počet účastníků: max 12
Kontakt a informace: 

 

Dialogické jednání, Prostor 8, Praha 2

 

Dialogické jednání, Prostor 8, Praha 2

 

Dialogické jednání, Prostor 8, Praha 2

 

Dialogické jednání, Prostor 8, Praha 2

 

Dialogické jednání, Prostor 8, Praha 2

Je chyba chybou?
Co je škrtání?
Proč se upravuje a zpřesňuje?
Jak je to s hotovostí?
A jak úprava sdělení souvisí s Dialogickým jednáním?

Semestrální kurz Dialogického jednání

 

Erika Merjavá, Prostor 8, Praha 2

Jsem zakladatelkou, lektorkou i režisérkou v divadelním studiu pro děti, mládež i dospělé zaměřené na autorskou tvorbu v TALENT drama studiu, z.s.