Erika Merjavá


Od roku 2010 docházím pravidelně na Dialogické jednání (DJ) na Katedře autorské tvorby a pedagogiky (KATaP) DAMU. Procházím si skrze tuto disciplínu vlastní zkušeností, učí mě to vést dialog sama se sebou, životními situacemi, která přichází, víc improvizovat než řídit, víc naslouchat než mluvit, víc klást otázky a hledat odpovědi. Vede mě to směrem k dialogickému způsobu života od monologického.

Jsem žákyní profesora Ivana Vyskočila (neplést s mladším hercem téhož jména), otce myšlenky DJ, která je stěžejní studijní disciplínou na KATaP DAMU. Na této katedře jsem se také stala v lednu 2018 asistentem Dialogického jednání. Zajímá mě další výzkum této neuvěřitelné možnosti pro růst a zrání člověka, otevírání jeho možností, návrat k prapůvodní přirozenosti a nacházení identity a životní cesty.

Kromě toho jsem zakladatelkou, lektorkou i režisérkou v divadelním studiu pro děti, mládež i dospělé zaměřené na autorskou tvorbu v TALENT drama studiu, z.s.

Nadcházející akce lektora