Tělo a já – zdraví a nemoc (Konstelace s Idou Sárou)

Tělo a já...ten nejvíc intimní vztah. Jak ho žijeme a naplňujeme? Tvoříme si v těle zdraví nebo nemoci?

Tělo a já… úplně základní vztah v našem životě a přitom tak málo vědomý.

Tělo bereme jako samozřejmost často až do doby, než onemocní a my najednou zjistíme, že bez něj nemůžeme vlastně vůbec nic.

Naše tělo si zaslouží pozornost a péči mnohem dřív, než přijde nemoc. Myslím si, že nejlepší je vůbec neonemocnět a svou energii dávat raději do života. Proto je fajn mít informace včas a hlavně včas změnit své vnitřní nastavení tak, abychom zůstali zdraví a využívali naplno svůj potenciál v životě.

 

Tento večer se budeme zabývat těmito otázkami:
 • Jaký vliv na naše zdraví mají naši předci?
 • Co k tématu zdraví, nemoc, tělo říká kvantová biologie a fyzika?
 • Jak funguje vztah Duše, mysl, tělo?
 • Co si všechno pamatují naše buňky?
 • Co je podstatné proto, aby se nám v našem těle dobře bydlelo?
 • Proč nefunguje bojování s nemocí a nejde vyhrát?
 • Jakou mají vlastně nemoci v současné době funkci, proč na planetě jsou, co nám sdělují?
 • Položíme si otázku, kdo a co ve skutečnosti léčí?
Bohužel spousta lidí se vůbec nechce tématu nemoci ani dotknout, podvědomý strach nám v tom brání, myslíme si, že nás se to netýká. Týká a velmi. Už tím, že žijeme ve společnosti, jejíž součástí jsou nemoci. Má na nás vliv to, jak se zde k nemocem a ke zdraví přistupuje. Ovlivňuje nás celé kolektivní vědomí lidstva. Ovlivňují nás nemoci, které byly v rodě, a to nemluvím o genetice, ta za to všechno může opravdu jen málo.
Naše myšlenky a emoce mají přímý vliv na naše tělo, na naše buňky. My jsme ti, kdo tvoří buď zdraví nebo nemoc. Nejsme oběti, jsme tvůrci.
Tímto vším a mnohem víc se budeme tento večer zabývat.
Jste spolutvůrci večera. Vždy se ve větší míře věnujeme tématům, která zajímají Vás, která jsou aktuální ve Vašem životě.
Součástí večera je možnost prožitkových konstelačních náhledů a minikonstelací ukazujících jednotlivé situace. Odnesete si prožitek i porozumění a užitečné, praktické návody do každodenního života.

 

Informace: tel.: 773 102 017, www.idasara.cz, 


Celý cyklus 10 večerů: 4700 Kč
Jednotlivé večery: 550 Kč
Kdy: 1x měsíčně 18:00 – 21:30

 

Zdraví a nemoc, Konstelace s Idou, Prostor 8

 

Témata cyklu 2018/2019

 1. Ochutnávka (6. 9. 2018) – záměr cyklu, konstelační miniškola, Ida Sára, konstelace a náhledy, praktické tipy a recepty
 2. Táta (20.9.2018) – vztah otec dcera, otec syn, zatajení otcové, mužská linie v rodu, mužská síla
 3. Máma (18.10.2018) – vztah matka syn, matka dcera, ženská linie v rodu, ženská síla
 4. Děti (15. 11. 2018) – početí, umělé oplodnění, prenatál, potraty, porod, inkubátor, porod císařským řezem, nevlastní sourozenci, adopce, vztahy mezi sourozenci
 5. Mapa pro život (13. 12. 2018) – jak konstelace fungují, systémy do kterých patříme, základní systém rodiny, konstelační principy a jak nám jejich znalost pomůže v každodenním životě, naše místo v Životě, v rodině atd.
 6. Partnerství a sexualita I. (17.1.2019) – první lásky, platonické lásky, nenaplněné vztahy, sex jako náhražka a únik, sexuální násilí a zneužívání, zdravé partnerství
 7. Partnerství a sexualita II. (7.2.2019) – rozchod, rozvod, nevěra, noví partneři, nové rodiny, nevlastní děti
 8. Práce a tvořivost (24.4. 2019) – sebeprojevení, poslání, talenty, zaměstnání, podnikání, práce jako náhražka nebo únik, kolektiv a hierarchie v práci
 9. Peníze a majetek (3. 5. 2019) – proud energie peněz, nabytí majetku, dědictví, hromadění nebo askeze jako náhražka nebo útěk, místo k bydlení
 10. Zdraví a nemoc (16. 5. 2019) – vztah k tělu, orgány, vztahy mezi nimi, nemoc jako pomocník, fyzická i psychická onemocnění a jejich původ
 11. Spiritualita a pohyby Duše (13. 6. 2019) – duchovní cesta, vliv náboženských tradic, sebepoznání, vědomý lidský život, kdo jsme, naše místo na Zemi, v Životě

 

 

Reference účastníků

 

Cyklus „Konstelace s Idou Sárou“ v Prostoru 8

V průběhu 10 večerů otevřeme a konstelačně projdeme základní témata, v kterých si každý z nás přeje v Životě Štěstí a harmonii a pociťuje nelibě, když se mu v nich nedaří. Jsou to oblasti týkající se např. rodiny, vztahů, sexuality, peněz, práce, zdraví, spirituality.

Každý z účastníků cyklu si odnese:

 • vlastní prožitek a zkušenost
 • uvědomění a porozumění souvislostem
 • změnu postoje a úhlu pohledu k mnoha věcem a situacím
 • praktické pomůcky a návody pro komunikaci a jednání v každodenním životě.

 

Vše bude prožitkové i hravě výukové. Bude prostor na konstelační náhledy týkající se tématu večera i vysvětlení a porozumění souvislostem tak, abyste byli co nejvíce soběstační v životě.

Témata cyklu na sebe navazují, doporučujeme proto projít celý cyklus. Zároveň je možné zúčastnit se i jen některých z nich, cyklus je otevřený. 

O čem jsou Systemické konstelace a spirituální inteligence

Systemické konstelace pracují se skupinovou dynamikou nejvíce v rodinách, ale i širších systémech. Ukazují jasně a srozumitelně, jakým způsobem náš život nevědomě ovlivňují životy a osudy našich předků, především pokrevních ale i národních, nebo dokonce lidí, které jsme ani neznali a kteří např. žili a pracovali před námi na místě, kde žijeme a pracujeme my. Často pak opakujeme nevědomě jejich osud, jejich postoje, jejich pocity a Život je pak mnohem těžší a zamotanější.
Konstelace pomáhají z tohoto vlivu na určité úrovni vystoupit a na jiné transformované úrovni se propojit s podporu předků pro šťastnější život.
Pomáhají navracet lásku, energii, Vědomí a Štěstí do rodin, do každodenního života jednotlivců i skupin. Propojují se Zdrojem síly pro Život.
Vše jednoduše, prakticky a srozumitelně.

Konstelační metoda, z čeho vycházím

Konstelační metoda je podložena několika desetiletími empirických zkušeností a viditelného vlivu. Vychází mj. z řádu života a lásky v přirozeně fungujících kmenových společenstvích aplikovaných na západní společnost, skupinové dynamiky a fenomenologického přístupu v psychoterapii. Zakladatelem systemických konstelací je Bert Hellinger a poprvé tuto metodu začal používat a postupně i vyučovat v Německu v osmdesátých letech minulého století.
Já vycházím z výcviku „Systemické konstelace a spirituální inteligence“, který jsem absolvovala u Sofie Kalyani Sarras a Pavla Veselého a který navazuje přes učitele konstelací Bhagata J. Zeilhofera přímo na to, co učil a učí Bert Hellinger. Rovina spirituální inteligence, o kterou konstelační metodu v rámci výcviku rozšířila Sofie Kalyani Sarras, vnáší do celého konstelačního procesu i otázku kdo jsme, proč tu jsme, jaký to má smysl a vědomí sjednoceného kvantového pole nebo chceme-li Prázdna.

Ida Sára Keltnerová, Prostor 8, Praha 2

Zajímá mě vědomé a přirozené rození i umírání, spojení sexuality a spirituality, rovnováha a spojení ženského a mužského principu, plný a vědomý život v těle, přechod do doby Vodnáře…