Práce a tvořivost (Konstelace s Idou Sárou)

A jde o přežití....nalijme si čistého vína...kdo z nás pracuje a tvoří opravdu vědomě a svobodně? Pojďme to změnit!
 • Jaký vliv na naše pracovní úspěchy nebo neúspěchy mají naši předci?
 • Proč se nám nedaří změna a končíme opakovaně ve stejném scénáři?
 • Přináší nám naše práce smysl a radost nebo pracujeme jen pro peníze a přežití?
 • Co znamená životní poslání a povolání a jak se k nim dostat?
 • Opradu využíváme své dary a talenty pro tvoření, pro nejvyšší dobro všech nebo slouží pouze jako nástroj přežití, boje o energii s druhými? A jak často to neumíme ani rozlišit?
 • Jak pomáhají konstelace ve firemním prostředí a v podnikání?

 

Tento večer se především dotkneme ožehavého tématu PŘEŽITÍ, toho, že koncepty nastavení západní a také socialistické mysli ve vztahu k práci, tvoření, penězům, energii na nás mají větší vliv než by se mohlo zdát. Je opravdu důležité o těchto souvislostech mluvit a nejde teď o to, jestli přijdete právě na tento seminář, ale aby se něco měnilo, aby se co nejvíce lidí začalo dotýkat a přiznávat se k tomu, že fungují z roviny přežití, ne ze svobodné vůle, ne z Vědomí a Podstaty, i když naše činnost může vypadat velmi bohulibě.

Tento večer si vysvětlíme rozdíly mezi prací, posláním a povoláním a jaké jsou podmínky pro to, abychom mohli přejít z jednoho do druhého.
Podíváme se na to, co nám brání dělat to, co nás v životě baví, a vydělávat si tím i peníze.
Ukážeme si, jak souvisí náš osobní a pracovní život, i když si třeba říkáme, že je od sebe striktně oddělujeme.

Konstelační principy platí stejně pro vztahy v rodině i pro vztahy mezi zaměstnanci a vedením firmy, klienty atd. Platí pro všechny systémy, kterými je např. rodina, firma, stát atd. Porozumění těmto principům přináší hodně uvolnění a taky efektivních změn v pracovní oblasti ať už podnikáme nebo jsme zaměstnanci. Zároveň má to, co se dělo a děje v našem osobním životě, mnohem větší vliv i na náš pracovní život, než by se mohlo zdát.

Často se v konstelacích ukazuje např. to, že když chceme být hodně úspěšní v práci, dělat kariéru, budovat firmy, tak se tím můžeme ve skutečnosti snažit nahradit třeba to, co nám chybělo od rodičů – láska, uznání, podpora, pocit bezpečí.
Když řídíme, vlastníme, kontrolujeme, tak nás nikdo nemůže zranit a nikoho nepotřebujeme. Pastí tohoto přístupu je vyčerpání, ztráta smyslu, velmi často vyhoření, zavření srdce, omezená intimita ve vztahu, samota atd. ústící často v nějaký kolaps nebo postupné zanevření na celý svět.
Když si toto plně uvědomíme, změníme postoj a napřeme své síly správným směrem tj. k sobě, rodičům, postaráme se o svá zranění, pocit nedostatku atd., tak zmizí workoholismus, uvolníme se a konečně jsme svobodní v tom, že můžeme dělat i něco úplně jiného než doteď.

Toto všechno se týká i pomáhajících profesí.
Velmi často službou pro druhé, sebeobětováním se (i když nevědomým) kompenzujeme potřebu zavděčit se rodičům, abychom dostali alespoň trochu lásky.
Často se tím také nevědomě snažíme vyrovnávat dluhy našich předků, kdy třeba nemysleli na druhé, něco získali na úkor druhých. Tomu se říká systemické svědomí. Nemůže zůstat nevyrovnaný dluh. Když vznikne někde nerovnováha a není vyrovnána, dorovnávají to další generace.
Toto mi přijde cenné uvědomění, protože vědomým životem můžeme pro budoucí generace udělat opravdu to nejvíc.

Tím vším neříkám, že nemáme být úspěšní majitelé/ky nebo ředitelé/ky firem nebo nepracovat v profesích sloužících druhým.
Jestli jsme opravdu na svém správném místě a naplňujeme své poslání v životě, nebo jestli prací kompenzujeme to, co jsme nedostali od rodičů, následujeme vzorce, přání a touhy našich předků atd., poznáme např. podle dostatku nebo nedostatku energie, pocitu svobody nebo nesvobody, pocitu štěstí a také nelpění na svém místě a na tom, co děláme.

Spousta lidí v dnešní době řeší také to, že už nechce chodit do práce jen pro peníze a teprve za ty těžce vydělané peníze žít svůj život. Chtějí dělat to, co je baví, na co mají talent, možná začít podnikat. Zároveň je něco drží zpátky, někdy z práce i odejdou, ale na volné noze se jim nedaří a musí se z finančních důvodů vrátit zpátky do zaměstnání, nebo nezvládnou vyšší pozici ve firmě nebo se ani nepřihlásí do výběrového řízení. Stáhne je to prostě zpět.

Tímto vším a mnohem víc se budeme tento večer zabývat.
Jste spolutvůrci večera. Vždy se ve větší míře věnujeme tématům, která zajímají Vás, která jsou aktuální ve Vašem životě.
Součástí večera je možnost prožitkových konstelačních náhledů a minikonstelací ukazujících jednotlivé situace. Odnesete si prožitek i porozumění a užitečné, praktické návody do každodenního života.

 

Informace: tel.: 773 102 017, www.idasara.cz, 


Celý cyklus 10 večerů: 4700 Kč
Jednotlivé večery: 550 Kč
Kdy: Čtvrtky, 1x měsíčně 18:00 – 21:30

 

Práce a tvořivost, Ida Sára Keltnerová, Prostor 8

 

Témata cyklu 2018/2019

 1. Ochutnávka (6. 9. 2018) – záměr cyklu, konstelační miniškola, Ida Sára, konstelace a náhledy, praktické tipy a recepty
 2. Táta (20.9.2018) – vztah otec dcera, otec syn, zatajení otcové, mužská linie v rodu, mužská síla
 3. Máma (18.10.2018) – vztah matka syn, matka dcera, ženská linie v rodu, ženská síla
 4. Děti (15. 11. 2018) – početí, umělé oplodnění, prenatál, potraty, porod, inkubátor, porod císařským řezem, nevlastní sourozenci, adopce, vztahy mezi sourozenci
 5. Mapa pro život (13. 12. 2018) – jak konstelace fungují, systémy do kterých patříme, základní systém rodiny, konstelační principy a jak nám jejich znalost pomůže v každodenním životě, naše místo v Životě, v rodině atd.
 6. Partnerství a sexualita I. (17.1.2019) – první lásky, platonické lásky, nenaplněné vztahy, sex jako náhražka a únik, sexuální násilí a zneužívání, zdravé partnerství
 7. Partnerství a sexualita II. (7.2.2019) – rozchod, rozvod, nevěra, noví partneři, nové rodiny, nevlastní děti
 8. Práce a tvořivost (24.4. 2019) – sebeprojevení, poslání, talenty, zaměstnání, podnikání, práce jako náhražka nebo únik, kolektiv a hierarchie v práci
 9. Peníze a majetek (3. 5. 2019) – proud energie peněz, nabytí majetku, dědictví, hromadění nebo askeze jako náhražka nebo útěk, místo k bydlení
 10. Zdraví a nemoc (16. 5. 2019) – vztah k tělu, orgány, vztahy mezi nimi, nemoc jako pomocník, fyzická i psychická onemocnění a jejich původ
 11. Spiritualita a pohyby Duše (13. 6. 2019) – duchovní cesta, vliv náboženských tradic, sebepoznání, vědomý lidský život, kdo jsme, naše místo na Zemi, v Životě

 

 

Reference účastníků

 

Cyklus „Konstelace s Idou Sárou“ v Prostoru 8

V průběhu 10 večerů otevřeme a konstelačně projdeme základní témata, v kterých si každý z nás přeje v Životě Štěstí a harmonii a pociťuje nelibě, když se mu v nich nedaří. Jsou to oblasti týkající se např. rodiny, vztahů, sexuality, peněz, práce, zdraví, spirituality.

Každý z účastníků cyklu si odnese:

 • vlastní prožitek a zkušenost
 • uvědomění a porozumění souvislostem
 • změnu postoje a úhlu pohledu k mnoha věcem a situacím
 • praktické pomůcky a návody pro komunikaci a jednání v každodenním životě.

 

Vše bude prožitkové i hravě výukové. Bude prostor na konstelační náhledy týkající se tématu večera i vysvětlení a porozumění souvislostem tak, abyste byli co nejvíce soběstační v životě.

Témata cyklu na sebe navazují, doporučujeme proto projít celý cyklus. Zároveň je možné zúčastnit se i jen některých z nich, cyklus je otevřený. 

O čem jsou Systemické konstelace a spirituální inteligence

Systemické konstelace pracují se skupinovou dynamikou nejvíce v rodinách, ale i širších systémech. Ukazují jasně a srozumitelně, jakým způsobem náš život nevědomě ovlivňují životy a osudy našich předků, především pokrevních ale i národních, nebo dokonce lidí, které jsme ani neznali a kteří např. žili a pracovali před námi na místě, kde žijeme a pracujeme my. Často pak opakujeme nevědomě jejich osud, jejich postoje, jejich pocity a Život je pak mnohem těžší a zamotanější.
Konstelace pomáhají z tohoto vlivu na určité úrovni vystoupit a na jiné transformované úrovni se propojit s podporu předků pro šťastnější život.
Pomáhají navracet lásku, energii, Vědomí a Štěstí do rodin, do každodenního života jednotlivců i skupin. Propojují se Zdrojem síly pro Život.
Vše jednoduše, prakticky a srozumitelně.

Konstelační metoda, z čeho vycházím

Konstelační metoda je podložena několika desetiletími empirických zkušeností a viditelného vlivu. Vychází mj. z řádu života a lásky v přirozeně fungujících kmenových společenstvích aplikovaných na západní společnost, skupinové dynamiky a fenomenologického přístupu v psychoterapii. Zakladatelem systemických konstelací je Bert Hellinger a poprvé tuto metodu začal používat a postupně i vyučovat v Německu v osmdesátých letech minulého století.
Já vycházím z výcviku „Systemické konstelace a spirituální inteligence“, který jsem absolvovala u Sofie Kalyani Sarras a Pavla Veselého a který navazuje přes učitele konstelací Bhagata J. Zeilhofera přímo na to, co učil a učí Bert Hellinger. Rovina spirituální inteligence, o kterou konstelační metodu v rámci výcviku rozšířila Sofie Kalyani Sarras, vnáší do celého konstelačního procesu i otázku kdo jsme, proč tu jsme, jaký to má smysl a vědomí sjednoceného kvantového pole nebo chceme‐li Prázdna.

Ida Sára Keltnerová, Prostor 8, Praha 2

Zajímá mě vědomé a přirozené rození i umírání, spojení sexuality a spirituality, rovnováha a spojení ženského a mužského principu, plný a vědomý život v těle, přechod do doby Vodnáře…