POHYBY DUŠE, ŽIVOT A SMRT (Konstelace s Idou Sárou)

Když jde o Duši…reinkarnace, narození, smrt…věci první i poslední…konce a začátky…
 • Když jde o Duši…
 • Konstelace z pohledu reinkarnace
 • Jak ovlivňuje náš vztah ke smrti náš každodenní život?
 • Jak souvisí smrt, sexualita a peníze?
 • Jak se vyrovnat se smrtí blízkých a také s čímkoli, co v našem životě končí (vztahy, práce, stěhování)?
 • Jak souvisí individuální, rodová a národní karma a jaký vliv na náš život má?
 • Jak moc je Duše moudrá?
 • A kdo ta Duše vlastně je?

 

Závěrečné téma cyklu. Dotočení kruhu, od početí až po smrt. Život člověka od začátku až do konce, kde kdo ví co je začátek a co konec. Téma smrti je v naší společnosti stále velké tabu společně se sexualitou a penězi. Všechny tyto tři kvality přitom spolu velmi úzce souvisí. Naše přijetí nebo odmítání smrti má přímý vliv na to, jak žijeme náš každodenní život. Kolik energie pro život máme, kolik energie jde do strachu, kolik jde do přežití, kolik jde do tvoření, kolik jde do důvěry. Energie pro život souvisí velmi úzce s prouděním nebo neprouděním sexuální životní energie a ta zase s tokem hojnosti i peněz. Zajímavé, že? Možná je čas se smrtí začít zabývat a to rozhodně dříve, než na to máme tzv. věk. Čím dřív, tím líp. Všimli jste si, že na smrt se ptají už velmi malé děti? Všimli jste si, že když se začne probouzet hormonální systém v pubertě, tak se začínají mladíci a slečny zvýšenou měrou zajímat právě i o věci poslední?

Nemusíme chodit ani tak daleko až k odchodu z těla. V každodenním životě se potřebujeme vyrovnávat se smrtí blízkých nebo i méně blízkých lidí a také s čímkoli, co v našem životě končí, ať už se jedná o vztahy, změnu práce nebo třeba stěhování.

V životě procházíme také významnými přechody, kdy předchozí etapa života končí a začíná nová (školka, škola, první menstruace a poluce, první práce, svatba, mateřství a otcovství, odchod do důchodu, babičkovství a dědečkovství atd.). K určitým koncům a začátkům se v přirozených společenstvích vázaly přechodové rituály. Když tyto okamžiky procházíme nevědomě, neumíme správně dokončit, pustit to staré, nemáme dost prostoru pro to nové.
Někdy se stačí podívat na stav našich skříní, sklepa, půdy, knihovny atd. a máme poměrně jasno, jak jsme na tom s pouštěním nebo držením věcí. Je to jen zrcadlo toho, jak to máme i k lidem.


Jak to všechno souvisí s Duší? Velmi úzce.
 Protože o Duši tady jde. Kdo se inkarnuje a kdo z těla na konci Života odchází? Kdo si vybírá národ, kam přijde, kdo si vybírá rod a rodiče? Jak moc jsme tedy obětí osudu nebo jak moc jsme tvůrci svého osudu? Proč má tedy smysl zabývat se svými kroky a neříkat si, že po smrti to stejně bude všechno jedno…no, nebude…

 

Běžně se rodinné konstelace Duší nezabývají. Konstelační principy jsou jasné a přitom když se do toho zahrne reinkarnace a moudrost Duše, tak v určitou chvíli tyto principy mění svou platnost. Můžeme společně nahlédnout do širších souvislostí, které jsem se naučila od Sofie Kalyani Sarras (www.kalyani.cz) v rámci části konstelačního výcviku věnované spirituální inteligenci a v průběhu mnoha meditačních setkání.
Tyto souvislosti opravdu osvobozují z klasikova „hrouda nohy víže“, vyvádějí ven z role oběti, vedou k zodpovědnosti a otevírají možnosti tvůrcům života. Pohled Duše je prostě jiný než pohled osobnosti.

 

Řekla bych, že tato část je skutečnou třešničkou na dortu. Speciální a výjimečný dárek na závěr.

Tímto vším a mnohem víc se budeme tento večer zabývat.
Jste spolutvůrci večera. Vždy se ve větší míře věnujeme tématům, která zajímají Vás, která jsou aktuální ve Vašem životě.
Součástí večera je možnost prožitkových konstelačních náhledů a minikonstelací ukazujících jednotlivé situace. Odnesete si prožitek i porozumění a užitečné, praktické návody do každodenního života.

 

Informace: tel.: 773 102 017, www.idasara.cz, 


Celý cyklus 10 večerů: 4700 Kč
Jednotlivé večery: 550 Kč
Kdy: 1x měsíčně 18:00 – 21:30

 

 

Témata cyklu 2018/2019

 1. Ochutnávka (6. 9. 2018) – záměr cyklu, konstelační miniškola, Ida Sára, konstelace a náhledy, praktické tipy a recepty
 2. Táta (20.9.2018) – vztah otec dcera, otec syn, zatajení otcové, mužská linie v rodu, mužská síla
 3. Máma (18.10.2018) – vztah matka syn, matka dcera, ženská linie v rodu, ženská síla
 4. Děti (15. 11. 2018) – početí, umělé oplodnění, prenatál, potraty, porod, inkubátor, porod císařským řezem, nevlastní sourozenci, adopce, vztahy mezi sourozenci
 5. Mapa pro život (13. 12. 2018) – jak konstelace fungují, systémy do kterých patříme, základní systém rodiny, konstelační principy a jak nám jejich znalost pomůže v každodenním životě, naše místo v Životě, v rodině atd.
 6. Partnerství a sexualita I. (17.1.2019) – první lásky, platonické lásky, nenaplněné vztahy, sex jako náhražka a únik, sexuální násilí a zneužívání, zdravé partnerství
 7. Partnerství a sexualita II. (7.2.2019) – rozchod, rozvod, nevěra, noví partneři, nové rodiny, nevlastní děti
 8. Práce a tvořivost (24.4. 2019) – sebeprojevení, poslání, talenty, zaměstnání, podnikání, práce jako náhražka nebo únik, kolektiv a hierarchie v práci
 9. Peníze a majetek (3. 5. 2019) – proud energie peněz, nabytí majetku, dědictví, hromadění nebo askeze jako náhražka nebo útěk, místo k bydlení
 10. Zdraví a nemoc (16. 5. 2019) – vztah k tělu, orgány, vztahy mezi nimi, nemoc jako pomocník, fyzická i psychická onemocnění a jejich původ
 11. Spiritualita a pohyby Duše (13. 6. 2019) – duchovní cesta, vliv náboženských tradic, sebepoznání, vědomý lidský život, kdo jsme, naše místo na Zemi, v Životě

 

 

Reference účastníků

 

Cyklus „Konstelace s Idou Sárou“ v Prostoru 8

V průběhu 10 večerů otevřeme a konstelačně projdeme základní témata, v kterých si každý z nás přeje v Životě Štěstí a harmonii a pociťuje nelibě, když se mu v nich nedaří. Jsou to oblasti týkající se např. rodiny, vztahů, sexuality, peněz, práce, zdraví, spirituality.

Každý z účastníků cyklu si odnese:

 • vlastní prožitek a zkušenost
 • uvědomění a porozumění souvislostem
 • změnu postoje a úhlu pohledu k mnoha věcem a situacím
 • praktické pomůcky a návody pro komunikaci a jednání v každodenním životě.

 

Vše bude prožitkové i hravě výukové. Bude prostor na konstelační náhledy týkající se tématu večera i vysvětlení a porozumění souvislostem tak, abyste byli co nejvíce soběstační v životě.

Témata cyklu na sebe navazují, doporučujeme proto projít celý cyklus. Zároveň je možné zúčastnit se i jen některých z nich, cyklus je otevřený. 

O čem jsou Systemické konstelace a spirituální inteligence

Systemické konstelace pracují se skupinovou dynamikou nejvíce v rodinách, ale i širších systémech. Ukazují jasně a srozumitelně, jakým způsobem náš život nevědomě ovlivňují životy a osudy našich předků, především pokrevních ale i národních, nebo dokonce lidí, které jsme ani neznali a kteří např. žili a pracovali před námi na místě, kde žijeme a pracujeme my. Často pak opakujeme nevědomě jejich osud, jejich postoje, jejich pocity a Život je pak mnohem těžší a zamotanější.
Konstelace pomáhají z tohoto vlivu na určité úrovni vystoupit a na jiné transformované úrovni se propojit s podporu předků pro šťastnější život.
Pomáhají navracet lásku, energii, Vědomí a Štěstí do rodin, do každodenního života jednotlivců i skupin. Propojují se Zdrojem síly pro Život.
Vše jednoduše, prakticky a srozumitelně.

Konstelační metoda, z čeho vycházím

Konstelační metoda je podložena několika desetiletími empirických zkušeností a viditelného vlivu. Vychází mj. z řádu života a lásky v přirozeně fungujících kmenových společenstvích aplikovaných na západní společnost, skupinové dynamiky a fenomenologického přístupu v psychoterapii. Zakladatelem systemických konstelací je Bert Hellinger a poprvé tuto metodu začal používat a postupně i vyučovat v Německu v osmdesátých letech minulého století.
Já vycházím z výcviku „Systemické konstelace a spirituální inteligence“, který jsem absolvovala u Sofie Kalyani Sarras a Pavla Veselého a který navazuje přes učitele konstelací Bhagata J. Zeilhofera přímo na to, co učil a učí Bert Hellinger. Rovina spirituální inteligence, o kterou konstelační metodu v rámci výcviku rozšířila Sofie Kalyani Sarras, vnáší do celého konstelačního procesu i otázku kdo jsme, proč tu jsme, jaký to má smysl a vědomí sjednoceného kvantového pole nebo chceme-li Prázdna.

Ida Sára Keltnerová, Prostor 8, Praha 2

Zajímá mě vědomé a přirozené rození i umírání, spojení sexuality a spirituality, rovnováha a spojení ženského a mužského principu, plný a vědomý život v těle, přechod do doby Vodnáře…