PARTNERSTVÍ A SEXUALITA (systemické konstelace)

Všichni si přejeme milovat a být milováni. Všichni si přejeme být šťastní. Proč se nám to často nedaří? Můžeme to nějak změnit?
  • Jak vytvořit zdravý vztah nové doby a bez čeho se při tom neobejdete?
  • Proč nefunguje „nikdy to nebudu dělat jako máma a táta“?
  • Jak neopakovat vztahové vzorce svých rodičů a dalších předků?
  • Zabijáci intimity, sexuality a vášně.
  • Princové na bílém koni, Popelky, Sněhurky a ty další.
  • Co je ve skutečnosti úplně nejvíc sexy?
  • Jakákoli další témata jsou vítána!

 

Tento víkendový seminář systemických konstelací a spirituální inteligence se zahrnutím rodinných konstelací a pohybů Duše volně navazuje na konstelační večery Partnerství a sexualita I. a II. v rámci ročního cyklu Konstelace s Idou Sárou.
Umožňuje v bezpečném prostředí vědomého kruhu podívat se v rámci své konstelace na téma ze svého vlastního života a v rámci konstelací ostatních na cokoli dalšího, co se týká tématu partnerství a sexualita. Otevírá možnost jít do větší hloubky a potkat se sami se sebou. Nabízí možnost uzdravení a proměny, možnost spojení se Zdrojem Síly a Lásky pro Život.

 

Se vstupem do partnerství to začíná být v životě ještě zajímavější a dobrodružnější.
Když odezní zamilovanost a spustí se karma a rodové vlivy, tak se kolikrát nestačíme divit.
Ve Vašem vztahu totiž nejste sami dva.
Je tam s Vámi i Vaše máma a táta, tchán a tchyně, babičky a dědečkové, prababičky a pradědečkové, bývalí partneři a partnerky atd. se všemi svými názory, představami, zvyky a to už začíná být v běžném 2+kk docela těsno. Růžový obláček se začne snášet na zem a pohádkový zámek začíná mít trhliny v omítce.
Nezbývá než se postarat o vyklizení Vašeho bytu i vztahu od nezvaných návštěvníků a o to, abyste měli ve Vaší posteli dost místa pro spaní i vášnivé pomilování se.

 

A jak to funguje, když ve vztahu nejste? Úplně stejně. Naše minulost a osudy našich předků ovlivňují i to, do koho se zamilováváme, do jakých vztahů vstupujeme, nebo proč vztah ani nezačneme.
K tomu všemu se přidává ještě archetypální rovina a kolektivní vědomí lidstva, které mluví o tom, co to znamená být žena, muž a jak má vypadat vztah.

 

Pokud v sobě nic nezměníme, tak pravděpodobnost, že jakýkoli další vztah dopadne úplně stejně jako ten předchozí, je velmi vysoká. Dalo by se to tvrdit téměř s jistotou.

Konstelace pomáhají pochopit souvislosti toho co se děje v našem milostném životě, vnášejí do vztahů jasnost a taky přináší změnu a osvobození.

Při správném a vytrvalém používání zaručují prázdný byt a volnou postel pro Vás a Váš vztahJ

 

Každý účastník má prostor na konstelaci pro své téma, bude-li si to přát.
Účast je možná i bez záměru postavit si vlastní konstelaci jako zástupce v rolích v konstelacích ostatních nebo jako účastník kruhu bez aktivní role. Vše je přínosné a pro každého se stane přesně to, co je pro Nejvyšší dobro všech.

 

Kdy: sobota 23. 2. od 9 do 19 hod, neděle 24. 2. od 9 do 14 hodin
Kde: Prostor 8, Dětský sál
Vyrovnání: 2450 Kč
Přihlášky a informace k semináři: e‑mail:

 tel.: 773102017, www.idasara.cz
Rezervace místa: Počet míst na semináři je omezen, rezervujte si své místo včas. Vaše místo je rezervováno po přihlášení a uhrazení zálohy 500 Kč na účet 846929163/0800.

 

 Partnerství a sexualita, Prostor 8, Praha 2

 

Reference účastníků

 

O čem jsou Systemické konstelace a spirituální inteligence

Systemické konstelace pracují se skupinovou dynamikou nejvíce v rodinách, ale i širších systémech. Ukazují jasně a srozumitelně, jakým způsobem náš život nevědomě ovlivňují životy a osudy našich předků, především pokrevních ale i národních, nebo dokonce lidí, které jsme ani neznali a kteří např. žili a pracovali před námi na místě, kde žijeme a pracujeme my. Často pak opakujeme nevědomě jejich osud, jejich postoje, jejich pocity a Život je pak mnohem těžší a zamotanější.
Konstelace pomáhají z tohoto vlivu na určité úrovni vystoupit a na jiné transformované úrovni se propojit s podporou předků pro šťastnější život.
Pomáhají navracet lásku, energii, Vědomí a Štěstí do rodin, do každodenního života jednotlivců i skupin. Propojují se Zdrojem síly a lásky pro Život.
Vše jednoduše, prakticky a srozumitelně.

Konstelační metoda, z čeho vycházím

Konstelační metoda je podložena několika desetiletími empirických zkušeností a viditelného vlivu. Vychází mj. z řádu života a lásky v přirozeně fungujících kmenových společenstvích aplikovaných na západní společnost, skupinové dynamiky a fenomenologického přístupu v psychoterapii. Zakladatelem systemických konstelací je Bert Hellinger. Poprvé tuto metodu začal používat a postupně i vyučovat v Německu v osmdesátých letech minulého století.
Já vycházím z výcviku „Systemické konstelace a spirituální inteligence“, který jsem absolvovala u Sofie Kalyani Sarras a Pavla Veselého a který navazuje přes učitele konstelací Bhagata J. Zeilhofera přímo na to, co učil a učí Bert Hellinger. Rovina spirituální inteligence, o kterou konstelační metodu v rámci výcviku rozšířila Sofie Kalyani Sarras, vnáší do celého konstelačního procesu i otázku kdo jsme, proč tu jsme, jaký to má smysl a vědomí sjednoceného kvantového pole nebo chceme‐li Prázdna.

Ida Sára Keltnerová, Prostor 8, Praha 2

Zajímá mě vědomé a přirozené rození i umírání, spojení sexuality a spirituality, rovnováha a spojení ženského a mužského principu, plný a vědomý život v těle, přechod do doby Vodnáře…