Partnerství a sexualita II. (Konstelace s Idou Sárou)

Vztahy nové doby. Láska, vášeň a sexualita. Konce a nové začátky. Zdravé partnerství. Pokračování prvního večera v tomto tématu, který měl u Vás velký ohlas.
 • Co obnáší vztahy nové doby?
 • Proč nefunguje „nikdy to nebudu dělat jako máma a táta“?
 • Jak správně ukončit vztah a začít nový?
 • Jak neopakovat v novém vztahu staré chyby?
 • Jak fungovat s nevlastními dětmi, bývalými partnery?
 • Co udělat pro prožívání vášně a živosti bez ohledu na to, zda jsme nebo nejsme ve vztahu?

Když se rozhodneme s někým žít, rozhodneme se mít děti, tak věříme, že to bude na pořád nebo alespoň na hodně dlouho. Tak proč tolik vztahů končí rozchodem, rozvodem a to často nečekaně brzy? Proč má tolik párů problémy, proč vyhasíná láska? Je snad jiná doba?

Každé partnerství je výzva sama o sobě i bez toho, aby nám do toho vstupovali naši rodiče, rodiče partnera/ky, babičky a dědové, prababičky a pradědové, i když už jsou dávno na pravdě Boží, naši bývalí partneři a partnerky atd. S jejich vlivem je to obtížné o to víc, o co méně si tento vliv uvědomujeme.

Je také pravda, že se od vztahů v dnešní době očekávají jiné věci, než třeba před 50 lety, i před 20 bylo vše jinak. Jakým výzvám čelí vztahy nové doby? V čem je to snadnější a v čem zase těžší?

Vyslechla jsem názor, že se přece rozvádějí všichni a je to úplně normální. Je normální mít milence nebo milenku a nic neřešit.
Je otázka, jestli to někomu přinese štěstí. A to nejsem proti rozvodům nebo milenkám a milencům. Mnohokrát jsem v konstelacích i v životě viděla, jak to v důsledku pomohlo všem zúčastněným. Ne vždycky to má ale šťastné konce a následkem často bývá spoušť a zlomená srdce.

Pokud v sobě nic nezměníme, tak pravděpodobnost, že další vztah dopadne úplně stejně jako ten předchozí, je velmi vysoká. Dalo by se to tvrdit téměř s jistotou.
Proto je fajn sebrat všechnu odvahu a rozhodnost a podívat se vztahům pořádně na zoubek.

No, a když už v té situaci rozchodu jste, tak je určitě užitečné vědět, jak vztah správně ukončit a jak fungovat ve vztahu novém, obzvláště když jsou v něm děti.

 

Témata tohoto večera jsou: rozchody, rozvody, milenci a milenky, noví partneři/ky, nové rodiny, nevlastní děti, prevence rozchodů a rozvodů, vztahy nové doby, zdravé partnerství a sexualita.

Pro téma partnerství a sexualita je velmi užitečné projít i tématem máma a táta, protože tady to všechno začíná.

Témata cyklu na sebe navazují, doporučujeme proto projít celý cyklus. Zároveň je možné zúčastnit se i jen některých z nich, cyklus je otevřený.

 

Informace: tel.: 773 102 017, www.idasara.cz, 


Celý cyklus 10 večerů: 4700 Kč
Jednotlivé večery: 550 Kč
Kdy: Čtvrtky, 1x měsíčně 18:00 – 21:30

 

 

Témata cyklu 2018/2019

 1. Ochutnávka (6. 9. 2018) – záměr cyklu, konstelační miniškola, Ida Sára, konstelace a náhledy, praktické tipy a recepty
 2. Táta (20.9.2018) – vztah otec dcera, otec syn, zatajení otcové, mužská linie v rodu, mužská síla
 3. Máma (18.10.2018) – vztah matka syn, matka dcera, ženská linie v rodu, ženská síla
 4. Děti (15. 11. 2018) – početí, umělé oplodnění, prenatál, potraty, porod, inkubátor, porod císařským řezem, nevlastní sourozenci, adopce, vztahy mezi sourozenci
 5. Mapa pro život (13. 12. 2018) – jak konstelace fungují, systémy do kterých patříme, základní systém rodiny, konstelační principy a jak nám jejich znalost pomůže v každodenním životě, naše místo v Životě, v rodině atd.
 6. Partnerství a sexualita I. (17.1.2019) – první lásky, platonické lásky, nenaplněné vztahy, sex jako náhražka a únik, sexuální násilí a zneužívání, zdravé partnerství
 7. Partnerství a sexualita II. (7. 2. 2019) – rozchod, rozvod, nevěra, noví partneři, nové rodiny, nevlastní děti
 8. Práce a tvořivost (24.4. 2019) – sebeprojevení, poslání, talenty, zaměstnání, podnikání, práce jako náhražka nebo únik, kolektiv a hierarchie v práci
 9. Peníze a majetek (3. 5. 2019) – proud energie peněz, nabytí majetku, dědictví, hromadění nebo askeze jako náhražka nebo útěk, místo k bydlení
 10. Zdraví a nemoc (16. 5. 2019) – vztah k tělu, orgány, vztahy mezi nimi, nemoc jako pomocník, fyzická i psychická onemocnění a jejich původ
 11. Spiritualita a pohyby Duše (13. 6. 2019) – duchovní cesta, vliv náboženských tradic, sebepoznání, vědomý lidský život, kdo jsme, naše místo na Zemi, v Životě

 

 

Reference účastníků

 

Cyklus „Konstelace s Idou Sárou“ v Prostoru 8

V průběhu 10 večerů otevřeme a konstelačně projdeme základní témata, v kterých si každý z nás přeje v Životě Štěstí a harmonii a pociťuje nelibě, když se mu v nich nedaří. Jsou to oblasti týkající se např. rodiny, vztahů, sexuality, peněz, práce, zdraví, spirituality.

Každý z účastníků cyklu si odnese:

 • vlastní prožitek a zkušenost
 • uvědomění a porozumění souvislostem
 • změnu postoje a úhlu pohledu k mnoha věcem a situacím
 • praktické pomůcky a návody pro komunikaci a jednání v každodenním životě.

 

Vše bude prožitkové i hravě výukové. Bude prostor na konstelační náhledy týkající se tématu večera i vysvětlení a porozumění souvislostem tak, abyste byli co nejvíce soběstační v životě.

Témata cyklu na sebe navazují, doporučujeme proto projít celý cyklus. Zároveň je možné zúčastnit se i jen některých z nich, cyklus je otevřený. 

O čem jsou Systemické konstelace a spirituální inteligence

Systemické konstelace pracují se skupinovou dynamikou nejvíce v rodinách, ale i širších systémech. Ukazují jasně a srozumitelně, jakým způsobem náš život nevědomě ovlivňují životy a osudy našich předků, především pokrevních ale i národních, nebo dokonce lidí, které jsme ani neznali a kteří např. žili a pracovali před námi na místě, kde žijeme a pracujeme my. Často pak opakujeme nevědomě jejich osud, jejich postoje, jejich pocity a Život je pak mnohem těžší a zamotanější.
Konstelace pomáhají z tohoto vlivu na určité úrovni vystoupit a na jiné transformované úrovni se propojit s podporu předků pro šťastnější život.
Pomáhají navracet lásku, energii, Vědomí a Štěstí do rodin, do každodenního života jednotlivců i skupin. Propojují se Zdrojem síly pro Život.
Vše jednoduše, prakticky a srozumitelně.

Konstelační metoda, z čeho vycházím

Konstelační metoda je podložena několika desetiletími empirických zkušeností a viditelného vlivu. Vychází mj. z řádu života a lásky v přirozeně fungujících kmenových společenstvích aplikovaných na západní společnost, skupinové dynamiky a fenomenologického přístupu v psychoterapii. Zakladatelem systemických konstelací je Bert Hellinger a poprvé tuto metodu začal používat a postupně i vyučovat v Německu v osmdesátých letech minulého století.
Já vycházím z výcviku „Systemické konstelace a spirituální inteligence“, který jsem absolvovala u Sofie Kalyani Sarras a Pavla Veselého a který navazuje přes učitele konstelací Bhagata J. Zeilhofera přímo na to, co učil a učí Bert Hellinger. Rovina spirituální inteligence, o kterou konstelační metodu v rámci výcviku rozšířila Sofie Kalyani Sarras, vnáší do celého konstelačního procesu i otázku kdo jsme, proč tu jsme, jaký to má smysl a vědomí sjednoceného kvantového pole nebo chceme‐li Prázdna.

Ida Sára Keltnerová, Prostor 8, Praha 2

Zajímá mě vědomé a přirozené rození i umírání, spojení sexuality a spirituality, rovnováha a spojení ženského a mužského principu, plný a vědomý život v těle, přechod do doby Vodnáře…