Máma (Konstelace s Idou Sárou)

Máma…první nejbližší fyzický i citový kontakt a vztah v Životě a přitom často naplněný nejen hlubokou Láskou, ale i zklamáním, frustrací a bolestí.
 • Vztah matka – syn, matka – dcera
 • Láska, něha, bezpečí
 • Připoutanost nebo svoboda
 • Vliv mámy a jejích předků na náš život
 • Ženské životní role, výzvy a strachy
 • Jak být dobrou mámou

Vztah s mámou dokáže být někdy velmi „VÝŽIVNÝ“…a přitom tak moc POTŘEBNÝ, i když jsme dospělí a zdá se, že mámu nepotřebujeme. Je zdrojem LÁSKY A VÝŽIVY, ale často (obzvláště v našich končinách) i zdrojem PŘIPOUTANOSTI, NESVOBODY a někdy i citové a jiné MANIPULACE, jak pro muže, tak pro ženy.

Znáte to?
Přáli byste si nalézt cestu do mateřské náruče a tím otevřít i svou náruč svým blízkým a světu?
Přáli byste se osvobodit od připoutání ke své mámě, jejím názorům apod.?
Zajímá Vás vědomé mateřství?
Pak je tento večer určený přesně pro Vás.

 

Vztah k našim maminkám se často naruší, už když jsme u nich v bříšku.
V prenatální době jsme extrémně citliví na myšlenky, emoce i pocity naší mámy. Vnímáme vše, co ona prožívá, a vepisuje se to do našeho nervového systému.

Zároveň se již v této době začínají kódovat do buněk zápisy z rodu, tzn. vliv zkušeností a osudů našich předků, včetně naší mámy. Ne všechny jejich osudy byly šťastné a harmonické, ne všechny bolesti, útrapy a příkoří byly plně prožity a odpuštěny, neproběhlo smíření a přijetí. Ne všichni si dovolili prožívat naplno Lásku a Štěstí. V rodech nepanuje klid.

To má samozřejmě vliv i na naše mámy, které pak nemohou být plně přítomné pro svoje děti a děti to vnímají jako nenaplněný vztah, odcizení, nedůvěru, osamocení. V dospělosti si potom všechny tyto pocity a z nich vyplývající způsoby jednání a komunikace přinášejí nevědomě do svých partnerských vztahů a přenášejí je dále také na svoje děti.

A tak to jde generacemi stále dál, dokud někdo nenajde odvahu pořádně se na celou situaci podívat, uvidět tyto vlivy, vystoupit z nich a tím obnovit proud Lásky.

Tento večer se budeme zabývat vztahem matka – syn, matka – dcera, ženskou linií rodu a ženskou silou.

 

Projít prvními částmi cyklu je velmi podstatné, pokud se zajímáte o téma partnerství a sexualita. Bez jasného vztahu k mámě a tátovi se zdravé partnerství buduje velmi obtížně.
Stejně tak teprve máme‐li jasno ve svém místě dítěte, můžeme se stát skutečně dospělými a vybudovat zdravý partnerský vztah.
Pokud Vás trápí spíše oblast pracovní a finanční, i v tomto případě doporučuji projít tématy předchozími. Mnoho firem vzniklo nevědomě z potřeby uznání a spojení se svými rodiči. Mnoho finančních potíží je způsobeno necítěním a neprožíváním lásky.

 

Informace: tel.: 773 102 017, www.idasara.cz, 


Celý cyklus 10 večerů: 4700 Kč
Jednotlivé večery: 550 Kč
Kdy: Čtvrtky, 1x měsíčně 18:00 – 21:30

 

Máma (Konstelace s Idou Sárou), Prostor 8, Praha 2

 

Témata cyklu 2018/2019

 1. Ochutnávka (6. 9. 2018) – záměr cyklu, konstelační miniškola, Ida Sára, konstelace a náhledy, praktické tipy a recepty
 2. Táta (20.9.2018) – vztah otec dcera, otec syn, zatajení otcové, mužská linie v rodu, mužská síla
 3. Máma (18.10.2018) – vztah matka syn, matka dcera, ženská linie v rodu, ženská síla
 4. Děti (15. 11. 2018) – početí, umělé oplodnění, prenatál, potraty, porod, inkubátor, porod císařským řezem, nevlastní sourozenci, adopce, vztahy mezi sourozenci
 5. Mapa pro život (13. 12. 2018) – jak konstelace fungují, systémy do kterých patříme, základní systém rodiny, konstelační principy a jak nám jejich znalost pomůže v každodenním životě, naše místo v Životě, v rodině atd.
 6. Partnerství a sexualita I. (17.1.2019) – první lásky, platonické lásky, nenaplněné vztahy, sex jako náhražka a únik, sexuální násilí a zneužívání, zdravé partnerství
 7. Partnerství a sexualita II. (7.2.2019) – rozchod, rozvod, nevěra, noví partneři, nové rodiny, nevlastní děti
 8. Práce a tvořivost (24.4. 2019) – sebeprojevení, poslání, talenty, zaměstnání, podnikání, práce jako náhražka nebo únik, kolektiv a hierarchie v práci
 9. Peníze a majetek (3. 5. 2019) – proud energie peněz, nabytí majetku, dědictví, hromadění nebo askeze jako náhražka nebo útěk, místo k bydlení
 10. Zdraví a nemoc (16. 5. 2019) – vztah k tělu, orgány, vztahy mezi nimi, nemoc jako pomocník, fyzická i psychická onemocnění a jejich původ
 11. Spiritualita a pohyby Duše (13. 6. 2019) – duchovní cesta, vliv náboženských tradic, sebepoznání, vědomý lidský život, kdo jsme, naše místo na Zemi, v Životě

 

 

Reference účastníků

 

Cyklus „Konstelace s Idou Sárou“ v Prostoru 8

V průběhu 10 večerů otevřeme a konstelačně projdeme základní témata, v kterých si každý z nás přeje v Životě Štěstí a harmonii a pociťuje nelibě, když se mu v nich nedaří. Jsou to oblasti týkající se např. rodiny, vztahů, sexuality, peněz, práce, zdraví, spirituality.

Každý z účastníků cyklu si odnese:

 • vlastní prožitek a zkušenost
 • uvědomění a porozumění souvislostem
 • změnu postoje a úhlu pohledu k mnoha věcem a situacím
 • praktické pomůcky a návody pro komunikaci a jednání v každodenním životě.

 

Vše bude prožitkové i hravě výukové. Bude prostor na konstelační náhledy a také 1 – 2 konstelace pro jednotlivé účastníky týkající se tématu večera.

Témata cyklu na sebe navazují, doporučujeme proto projít celý cyklus. Zároveň je možné zúčastnit se i jen některých z nich, cyklus je otevřený. 

O čem jsou Systemické konstelace a spirituální inteligence

Systemické konstelace pracují se skupinovou dynamikou nejvíce v rodinách, ale i širších systémech. Ukazují jasně a srozumitelně, jakým způsobem náš život nevědomě ovlivňují životy a osudy našich předků, především pokrevních ale i národních, nebo dokonce lidí, které jsme ani neznali a kteří např. žili a pracovali před námi na místě, kde žijeme a pracujeme my. Často pak opakujeme nevědomě jejich osud, jejich postoje, jejich pocity a Život je pak mnohem těžší a zamotanější.
Konstelace pomáhají z tohoto vlivu na určité úrovni vystoupit a na jiné transformované úrovni se propojit s podporu předků pro šťastnější život.
Pomáhají navracet lásku, energii, Vědomí a Štěstí do rodin, do každodenního života jednotlivců i skupin. Propojují se Zdrojem síly pro Život.
Vše jednoduše, prakticky a srozumitelně.

Konstelační metoda, z čeho vycházím

Konstelační metoda je podložena několika desetiletími empirických zkušeností a viditelného vlivu. Vychází mj. z řádu života a lásky v přirozeně fungujících kmenových společenstvích aplikovaných na západní společnost, skupinové dynamiky a fenomenologického přístupu v psychoterapii. Zakladatelem systemických konstelací je Bert Hellinger a poprvé tuto metodu začal používat a postupně i vyučovat v Německu v osmdesátých letech minulého století.
Já vycházím z výcviku „Systemické konstelace a spirituální inteligence“, který jsem absolvovala u Sofie Kalyani Sarras a Pavla Veselého a který navazuje přes učitele konstelací Bhagata J. Zeilhofera přímo na to, co učil a učí Bert Hellinger. Rovina spirituální inteligence, o kterou konstelační metodu v rámci výcviku rozšířila Sofie Kalyani Sarras, vnáší do celého konstelačního procesu i otázku kdo jsme, proč tu jsme, jaký to má smysl a vědomí sjednoceného kvantového pole nebo chceme‐li Prázdna.

Ida Sára Keltnerová, Prostor 8, Praha 2

Zajímá mě vědomé a přirozené rození i umírání, spojení sexuality a spirituality, rovnováha a spojení ženského a mužského principu, plný a vědomý život v těle, přechod do doby Vodnáře…