LEHKOST BYTÍ I ŽITÍ – seminář systemických konstelací a spirituální inteligence

Lehkost a novost nebo tíha života? Poneseme věci za druhé nebo ne? Vyrovnáme se se svou minulostí nebo ne? Co si vyberete Vy? Možné je úplně všechno.

1,5 denní seminář Systemických konstelací a spirituální inteligence se zahrnutím Rodinných konstelací a pohybů Duše s Idou Sárou.


Věděli jste, že:

  • když se nám život zdá těžký a náročný, nemusí to být vůbec naše tíha, ale nesení věcí za naše předky, partnery, dokonce i firmu nebo systém, v kterém pracujeme?
  • když zapomeneme nebo chceme zapomenout na něco z naší minulosti, že to automaticky nezmizí a má dál vliv na náš život?
  • nemožnost udělat změnu nesouvisí často s naší slabou vůlí, ale právě se starými věcmi našimi nebo předků, které neseme a ony nás nepustí dál?


Napadlo Vás někdy, že:

  • můžeme chtít od života mnohem víc než to, jak žili naši rodiče, jak žijí naši vrstevníci nebo jak nyní žijeme my?
  • že sny z mládí vůbec nemusí být mimo?
  • že Lehkost Bytí není utopie, ale reálně dosažitelný stav vnitřního Štěstí?
  • že jsme tvůrci a změnou sebe měníme i okolní realitu?

 

Klíč je v tom rozhodnout se pro změnu,
být ochotni se pravdivě podívat sami na sebe a své podmíněnosti,
mít odvahu vystoupit z komfortní zóny
začít dělat věci jinak.
Krok za krokem.


V tom všem velmi podstatně pomáhají konstelace
,
které umožňují odložitna správná místa vrátit to, co není naše,
vyrovnat se se svojí minulostí a dosáhnout tak vnitřního klidu.

S každým otevřeným, uviděným, přijatým a puštěným tajemstvím nebo příběhem z našeho života nebo ze života předků, se vše vrací na správné místo a v přítomnosti nám přibyde velké množství energie.
Můžeme se narovnat, nadechnout a najednou máme pro život dost energie, najednou přesně víme, co dělat, kam jít, svět dostane jasné barvy a pocítíme závan Lehkosti Bytí 🙂


Takže ať už řešíte vztahy, peníze, práci, zdraví, tělo, vnitřní nespokojenost nebo cokoli jiného
a chcete ve svém životě změnu,
přijďte a určitě odejdete lehčí a spokojenější 🙂

Budeme k sobě letně jemní a zároveň jasní v našich záměrech. A až se podzim a zima zeptá, co jsme dělali v létě, budeme vědět:-)


Každý včas přihlášený účastník má prostor pro konstelaci na své téma.
Je možné zúčastnit se i jako zástupce v rolích v konstelacích ostatních nebo účastník kruhu.
Každé místo má své přínosy. Pracujeme s celou energií a vědomím skupiny, nejsou to tedy od sebe oddělené konstelace, které nesouvisí zároveň s ostatními.


Počet míst na semináři je omezen.

Pro přihlášení pište na

. Do přihlášky uveďte své jméno, město kde žijete, e‑mailový a telefonický kontakt a jestli máte zájem o konstelaci na své téma.

 

Na večer 9. 8. 2019 se mohou k tomuto semináři připojit zájemci o Konstelační večer otevřených dveří i oken, uslyšet a uvidět, o čem jsou konstelace, prožít role zástupců v konstelacích ostatních, ale nemají možnost postavit si konstelaci na konkrétní téma ze svého života. Zkušenost nicméně ukazuje, že i témata ostatních a role zástupců se týkají nás všech a jsou vždy obohacením.

 

Kdy: pátek 9. 8. od 17:30 do 21:00 a sobota 10. 8. od 9:30 do 19:30
Kde: Dětský sál Prostoru 8
Doporučené vyrovnání: 2 250 Kč, v případě zájmu můžete v rámci vyrovnání pro tento seminář využít nabídku možnosti účastnit se formou „Konstelace za hubičku“.
Konstelace za hubičku znamenají možnost přijít na tento seminář téměř pro všechny, kdo mají zájem. Ať se to šíří:-)
Hubičku dáme každý sám sobě a jakým způsobem to uděláme, je výzva k tvořivosti a originalitě:-) To je ta část, kdy děkujeme především sobě, že děláme něco pro sebe.
V rámci finančních toků je třeba uhradit 650 Kč jako minimální realizační náklady (pronájem prostor, cesta) a k tomu přidat podle svého uvážení, nacítění, vnímané hodnoty a Vašich možností to, co přejete, aby přišlo ke mně pro můj Život a na podporu toho, co dělám. Částka může být jakákoli, nižší než doporučené vyrovnání za seminář, ale také vyšší:-)

Vaše místo na semináři je rezervováno po uhrazení zálohy 650 Kč na účet 846929163/0800, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.

Více informací na www.idasara.cz, tel.: 773 102 017, e‑mail:

 

 

Reference účastníků

 

Ida Sára Keltnerová, Prostor 8, Praha 2

Zajímá mě vědomé a přirozené rození i umírání, spojení sexuality a spirituality, rovnováha a spojení ženského a mužského principu, plný a vědomý život v těle, přechod do doby Vodnáře…