Lehkost Bytí – letní odlehčující konstelace

Lehkost Bytí nebo tíha života? Můžeme se rozhodnout. Poneseme věci za druhé nebo ne? Vyrovnáme se se svou minulostí nebo ne? Co si vyberete Vy?

1,5 denní seminář Systemických konstelací a spirituální inteligence se zahrnutím Rodinných konstelací a pohybů Duše s Idou Sárou.

Věděli jste, že:

  • když se nám život zdá těžký a náročný, nemusí to být vůbec naše tíha, ale nesení věcí za naše předky, partnery, dokonce i firmu nebo systém, v kterém pracujeme?
  • když zapomeneme nebo chceme zapomenout na něco z naší minulosti, že to automaticky nezmizí a má dál vliv na náš život?
  • nemožnost udělat změnu nesouvisí často s naší slabou vůlí, ale právě se starými věcmi našimi nebo předků, které neseme a ony nás nepustí dál?

 

Napadlo Vás někdy, že:

  • můžeme chtít od života mnohem víc než to, jak žili naši rodiče nebo jak žijí naši vrstevníci?
  • že sny z mládí vůbec nemusí být mimo?
  • že Lehkost Bytí není utopie, ale reálně dosažitelný stav vnitřního Štěstí?
  • že jsme tvůrci a změnou sebe měníme i okolní realitu?

 

Klíč je v tom rozhodnout se pro změnu,
být ochotni se pravdivě podívat sami na sebe a své podmíněnosti,
mít odvahu vystoupit z komfortní zóny
začít dělat věci jinak, krok za krokem.

V tom všem velmi podstatně pomáhají konstelace, které umožňují odložitna správná místa vrátit to, co není naše, vyrovnat se se svojí minulostí a dosáhnout tak vnitřního klidu.
S každým otevřeným, uviděným, přijatým a puštěným tajemstvím nebo příběhem z našeho života nebo ze života předků, se vše vrací na správné místo a v přítomnosti nám přibyde velké množství energie.
Můžeme se narovnat, nadechnout a najednou máme pro život dost energie, najednou přesně víme, co dělat, kam jít, svět dostane jasné barvy a pocítíme závan Lehkosti Bytí 🙂

Takže ať už řešíte vztahy, peníze, práci, zdraví, tělo, vnitřní nespokojenost nebo cokoli jiného
a chcete ve svém životě změnu, přijďte a určitě odejdete lehčí a spokojenější 🙂

 

Budeme k sobě letně jemní a zároveň jasní v našich záměrech.

 

Každý včas přihlášený účastník má prostor pro konstelaci na své téma.
Je možné zúčastnit se i jako zástupce v rolích v konstelacích ostatních nebo účastník kruhu.
Každé místo má své přínosy. Pracujeme s celou energií a vědomím skupiny, nejsou to tedy od sebe oddělené konstelace, které nesouvisí zároveň s ostatními.

Počet míst na semináři je omezen.

Pro přihlášení pište na

. Do přihlášky uveďte své jméno, město kde žijete, e‐mailový a telefonický kontakt a jestli máte zájem o konstelaci na své téma.

 

Kdy: pátek 9. 8. od 17:30 do 21:00 a sobota 10. 8. od 9:30 do 19:30
Kde: Dětský sál Prostoru 8
Vyrovnání: 2 250 Kč

Vaše místo je rezervováno po uhrazení zálohy 750 Kč na účet 846929163/0800, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.

 

Více informací na www.idasara.cz, tel.: 773 102 017, e‐mail:

 

Letní konstelace

 

Reference účastníků

 

Ida Sára Keltnerová, Prostor 8, Praha 2

Zajímá mě vědomé a přirozené rození i umírání, spojení sexuality a spirituality, rovnováha a spojení ženského a mužského principu, plný a vědomý život v těle, přechod do doby Vodnáře…