TÁTA (KONSTELACE S IDOU SÁROU)

Táta…laskavý a pevný ochránce nebo někdo vzdálený? Jací skutečně jsou naši otcové a jaký je náš vztah k nim? Náš táta má na náš život partnerský i pracovní mnohem větší vliv než si často jsme ochotni připustit a to dokonce i když už je na druhém břehu.
 • Jaké kvality přináší táta do života svých synů a svých dcer?
 • Jak se pozná otcovská láska a proč je nám často skrytá?
 • Jak zranění ze vztahu s tátou ovlivňuje dcery i syny ve vytváření partnerských vztahů, dosahování cílů, vnímání sebehodnoty a vnitřní síly?
 • Co potřebuje nutně v určitém věku od táty syn a co dcera, aby se stali silnými, sebevědomými a samostatnými bytostmi?
 • Co nikdy nemůže pro své děti místo táty udělat máma, i kdyby je milovala sebevíc?
 • Co nikdy nemůže místo táty udělat pro ženy jejich partner, i kdyby se opravdu snažil?
 • Jak být vědomým tátou?

…a mnohem více…

 

Téma otců a transformace mužské energie je nyní na planetě velmi aktivní a aktuální. Týká se to mužů i žen.
Otce máme totiž všichni a má na náš život mnohem větší vliv, než si často jsme ochotni připustit a to dokonce i tehdy, když tu již fyzicky není.

Takže…
Kdo cítí k tomuto tématu tlukoucí srdce, zájem a tah a zároveň šimrání kolem žaludku, slabost v břiše nebo třeba nechuť, vzdor, výmluvy apod.,  tak je pro Vás možná ten správný čas se tímto tématem zabývat.

 

.…..………………….….….…………………………………………………………………………….….….…….….….…….….….….….….….…..……….….…….….….………….

Proč jsou vztahy s našimi otci často velmi bolestivé nebo chladné? Proč se nedaří si vzájemně projevovat lásku, kterou cítíme? Proč dokonce kolikrát pochybujeme, jestli nás náš táta má nebo měl vůbec rád, obzvláště když je nebo byl někde daleko?

Většina z nás vyrůstala v době, kdy výchova dětí spočívala převážně na ženách, nebo jsme vyrůstali v rozvedených manželstvích a střídavá péče byla ještě v nedohlednu. Kde je v tom místo pro tátu? Kde je obecně místo pro muže? Jaké kvality nám přináší do života otec, ať už je jakýkoli, a které nikdy nemůže nahradit máma, i kdyby své děti milovala sebevíc? Ženám nemůže tátu nahradit partner, i kdyby se opravdu snažil. Muže nenaučí být mužem máma.

Kvality našich otců jsou často neviděné a neuznané, stejně jako jejich láska, která nebývá vidět a přitom nám tolik v životě chybí, když ji v sobě necítíme. Tento nedostatek lásky nebo nezpracovanou bolest ze vztahu se svým tátou si pak přinášíme do všech našich vztahů a přenášíme je dále i na naše děti.

Na to, jak moc mohl nebo nemohl být náš táta pro nás přítomný, mají vliv i osudy jeho rodičů, prarodičů a dalších předků několik generací zpět. Tyto osudy ovlivňují i náš život aniž bychom si to uvědomovali. A tak to jde generacemi dál a dál, dokud někdo nenajde odvahu se třeba prostřednictvím konstelací na svůj vztah s tátou pravdivě podívat, nechat transformovat vše, co je možné, a obnovit proud Lásky.

.…..………………….….….…………………………………………………………………………….….….…….….….…….….….….….….….…..……….….…….….….………….


Vše bude prožitkové i hravě výukové a hlavně co nejvíce praktické.

Jste spolutvůrci večera. Vždy se ve větší míře věnujeme otázkám, které v rámci daného tématu zajímají Vás.

Součástí večera jsou mimo jiné prožitkové konstelační náhledy a minikonstelace, které ukazují jednotlivé situace, souvislosti a vnitřní postoje.

 

Pokud se zajímáte o téma partnerství a sexualita, doporučujeme projít prvními částmi cyklu Máma, Táta, Děti a sourozenci. Bez jasného vztahu k mámě a tátovi se zdravé partnerství buduje velmi obtížně.
Stejně tak teprve máme‐li jasno ve svém místě dítěte, můžeme se stát skutečně dospělými a vybudovat zdravý partnerský vztah.
Pokud Vás trápí spíše oblast pracovní a finanční, i v tomto případě doporučujeme projít tématy předchozími. Mnoho firem vzniklo nevědomě z potřeby uznání a spojení se svými rodiči. Mnoho finančních potíží je způsobeno necítěním a neprožíváním lásky.

 

Má smysl projít celý cyklus, témata cyklu na sebe volně navazují a zároveň zkušenosti z loňska ukázaly, že to lidem přineslo větší hloubku, koncentraci a výraznou proměnu.
Zároveň je možné zúčastnit se i jen některých z témat, která si vyberete, cyklus je otevřený.

 

Celý cyklus 10 večerů: 4700 Kč
Jednotlivé večery: 550 Kč
Kdy: Středy, 1x měsíčně 18:00 – 21:30

Informace: tel.: 773 102 017, www.idasara.cz, 

 

Témata cyklu 2019/2020

 1. Úvodní večer (16. 9. 2019) – záměr cyklu, konstelační miniškola, konstelační metoda, minikonstelace na Vaše témata, praktické tipy
 2. Máma (2. 10. 2019) – zdravý a nezdravý vztah s mámou, vliv na partnerství, práci, důvěru, hojnost, vědomé mateřství
 3. Táta (20. 11. 2019) – zdravý a nezdravý vztah s tátou, vliv na partnerství, práci, vnitřní sílu, tvořivost, vědomé otcovství
 4. Děti a sourozenci (11. 12. 2019) – vliv okolností početí, prenatálu, porodu, potratů na život, vztahy mezi sourozenci vlastními a nevlastními
 5. Mapa Života (22. 1. 2020) – naše místo v Životě, na Zemi, v rodině, systémy do kterých patříme, vysvětlení konstelačních principů, a jak nám pomůžou v každodenním životě
 6. Partnerství a sexualita I. (5. 2. 2020) – zdravé partnerství a sexualita nové doby, vliv první lásek, nenaplněných vztahů, bolestně ukončených vztahů na náš milostný život, sex jako náhražka a únik, sexuální násilí a zneužívání
 7. Partnerství a sexualita II. (4. 3. 2020) – jak dobře ukončit předchozí vztahy a udělat prostor pro vztah nový, rozchod, rozvod, milenci a milenky, noví partneři, nové rodiny, nevlastní děti,
 8. Práce a tvořivost (18. 3. 2020) – sebeprojevení, poslání, talenty, zaměstnání, podnikání, práce jako náhražka nebo únik, vliv práce našich předků na nás
 9. Peníze a majetek (22. 4. 2020) – proud energie peněz, hojnost, nabytí majetku, dědictví, hromadění nebo askeze, strach z přežití, vliv majetkových poměrů a přesvědčení předků na nás
 10. Tělo a já, zdraví a nemoc (20. 5. 2020) – náš vztah k tělu, intimita, co je zdraví, nemoc – nepřítel nebo pomocník, původ fyzických i psychických onemocnění
 11. Pohyby Duše, Život a Smrt (3. 6. 2020) – vztah k životu a smrti, strach z konců, kdo jsme, odkud přicházíme a kam odcházíme, rozměr Duše a Ducha a jeho vliv na konstelační principy

 

Reference účastníků

 

Cyklus „Konstelace s Idou Sárou“ v Prostoru 8

V průběhu 10 večerů otevřeme a konstelačně projdeme základní témata, v kterých si každý z nás přeje v Životě Štěstí a harmonii a pociťuje nelibě, když se mu v nich nedaří. Jsou to oblasti týkající se např. rodiny, vztahů, sexuality, peněz, práce, zdraví, životního smyslu.

Celý cyklus tvoří jakousi KONSTELAČNÍ ŽIVOTNÍ MINIŠKOLU. Přinese Vám proměnu v daných tématech a zároveň poznání souvislostí, které si odnesete a můžete je dále v životě aplikovat.

 

Každý z účastníků cyklu si odnese:

 • vlastní prožitek a zkušenost
 • uvědomění a porozumění souvislostem
 • změnu postoje a úhlu pohledu k mnoha věcem a situacím
 • praktické pomůcky a návody pro komunikaci a jednání v každodenním životě.


Více o celém cyklu se dozvíte zde.

Ida Sára Keltnerová

Zajímá mě vědomé a přirozené rození i umírání, spojení sexuality a spirituality, rovnováha a spojení ženského a mužského principu, plný a vědomý život v těle, přechod do doby Vodnáře…