PRÁCE A TVOŘIVOST (KONSTELACE S IDOU SÁROU)

A jde o přežití… Kdo z nás pracuje a tvoří opravdu vědomě a svobodně? Nalijme si čistého vína a pojďme to změnit!
 • Jaký vliv na naše pracovní úspěchy nebo neúspěchy mají naši předci?
 • Proč se nám nedaří změna a končíme opakovaně ve stejném scénáři?
 • Přináší nám naše práce smysl a radost nebo pracujeme jen pro peníze a přežití?
 • Co si prací často kompenzujeme, aniž o tom víme?
 • Co je stejnou pastí pro byznysmeny i pomáhající profese?
 • Co znamená životní poslání a povolání a jak se k nim dostat?
 • Opravdu využíváme své dary a talenty pro tvoření, pro nejvyšší dobro všech nebo slouží pouze jako nástroj přežití, boje o energii s druhými? A jak často to neumíme ani rozlišit?
 • Jak pomáhají konstelace ve firemním prostředí a v podnikání?

 

Tento večer se především dotkneme ožehavého tématu PŘEŽITÍ, toho, že koncepty nastavení západní a také socialistické mysli ve vztahu k práci, tvoření, penězům, energii na nás mají větší vliv než by se mohlo zdát. Je opravdu důležité o těchto souvislostech mluvit, aby se co nejvíce lidí začalo dotýkat a přiznávat se k tomu, že fungují z roviny přežití, ne ze svobodné vůle, ne z Vědomí a Podstaty, i když naše činnost může vypadat velmi bohulibě.

 

Vysvětlíme si rozdíly mezi prací, posláním a povoláním a jaké jsou podmínky pro to, abychom mohli přejít z jednoho do druhého.
Podíváme se na to, co nám brání dělat to, co nás v životě baví, a vydělávat si tím i peníze.
Ukážeme si, jak souvisí náš osobní a pracovní život, i když si třeba říkáme, že je od sebe striktně oddělujeme.

Konstelační principy platí stejně pro vztahy v rodině i pro vztahy mezi zaměstnanci a vedením firmy, klienty atd. Platí pro všechny systémy. Porozumění těmto principům přináší hodně uvolnění a taky efektivních změn v pracovní oblasti ať už podnikáme nebo jsme zaměstnanci.

Často se v konstelacích ukazuje např. to, že když chceme být hodně úspěšní v práci, dělat kariéru, budovat firmy, tak se tím můžeme ve skutečnosti snažit nahradit třeba to, co nám chybělo od rodičů – láska, uznání, podpora, pocit bezpečí nebo naplňujeme sny a přání předků.
Zároveň, když řídíme, vlastníme, kontrolujeme, tak nás nikdo nemůže zranit a nikoho nepotřebujeme.
Pastí tohoto přístupu je vyčerpání, ztráta smyslu, velmi často vyhoření, zavření srdce, omezená intimita ve vztahu, samota atd. ústící často v nějaký kolaps nebo postupné zanevření na celý svět.


V rámci pomáhajících profesí
si často službou pro druhé, sebeobětováním se (i když nevědomým) kompenzujeme potřebu zavděčit se rodičům, abychom dostali alespoň trochu lásky.
Nebo se tím nevědomě snažíme vyrovnávat dluhy našich předků, kdy třeba nemysleli na druhé, něco získali na úkor druhých. Tomu se říká systemické svědomí. Nemůže zůstat nevyrovnaný dluh. Když vznikne někde nerovnováha a není vyrovnána, dorovnávají to další generace.

Toto mi přijde cenné uvědomění, protože vědomým životem můžeme pro budoucí generace udělat opravdu to nejvíc.


Tím vším neříkám, že nemáme být úspěšní majitelé/ky nebo ředitelé/ky firem nebo nepracovat v profesích sloužících druhým.

Jestli jsme opravdu na svém správném místě a naplňujeme své poslání v životě, nebo jestli prací kompenzujeme to, co jsme nedostali od rodičů, následujeme vzorce, přání a touhy našich předků atd., poznáme např. podle dostatku nebo nedostatku energie, pocitu svobody nebo nesvobody, pocitu štěstí a také nelpění na svém místě a na tom, co děláme.

 

Spousta lidí v dnešní době řeší také to, že už nechce chodit do práce jen pro peníze a teprve za ty těžce vydělané peníze žít svůj život. Chtějí dělat to, co je baví, na co mají talent, možná začít podnikat. Zároveň je něco drží zpátky, někdy z práce i odejdou, ale na volné noze se jim nedaří a musí se z finančních důvodů vrátit zpátky do zaměstnání, nebo nezvládnou vyšší pozici ve firmě nebo se ani nepřihlásí do výběrového řízení. Stáhne je to prostě zpět.

 

Tímto vším a mnohem víc se budeme tento večer zabývat.

 

Vše bude prožitkové i hravě výukové a hlavně co nejvíce praktické.
Jste spolutvůrci večera. Vždy se ve větší míře věnujeme otázkám, které v rámci daného tématu zajímají Vás, která jsou aktuální ve Vašem životě.

Součástí večera jsou mimo jiné prožitkové konstelační náhledy a minikonstelace, které ukazují jednotlivé situace, souvislosti a vnitřní postoje.

 

Doporučujeme projít celý cyklus, témata cyklu na sebe navazují a zároveň zkušenosti z loňska ukázaly, že to lidem přineslo větší hloubku, koncentraci a výraznou proměnu.
Zároveň je možné zúčastnit se i jen některých z témat, která si vyberete, cyklus je otevřený.

 

 

Celý cyklus 10 večerů: 4700 Kč
Jednotlivé večery: 550 Kč
Cena úvodního večera: 300 Kč
Kdy: Středy, 1x měsíčně 18:00 – 21:30

Informace: tel.: 773 102 017, www.idasara.cz, 

 

Konstelace s Idou Sárou

Témata cyklu 2019/2020

 1. Úvodní večer (16. 9. 2019) – záměr cyklu, konstelační miniškola, konstelační metoda, minikonstelace na Vaše témata, praktické tipy
 2. Máma (2. 10. 2019) – zdravý a nezdravý vztah s mámou, vliv na partnerství, práci, důvěru, hojnost, vědomé mateřství
 3. Táta (20. 11. 2019) – zdravý a nezdravý vztah s tátou, vliv na partnerství, práci, vnitřní sílu, tvořivost, vědomé otcovství
 4. Děti (11. 12. 2019) – vliv okolností početí, prenatálu, porodu, potratů na život, vztahy mezi sourozenci vlastními a nevlastními
 5. Mapa Života (22. 1. 2020) – naše místo v Životě, na Zemi, v rodině, systémy do kterých patříme, vysvětlení konstelačních principů, a jak nám pomůžou v každodenním životě
 6. Partnerství a sexualita I. (5. 2. 2020) – zdravé partnerství a sexualita nové doby, vliv první lásek, nenaplněných vztahů, bolestně ukončených vztahů na náš milostný život, sex jako náhražka a únik, sexuální násilí a zneužívání
 7. Partnerství a sexualita II. (4. 3. 2020) – jak dobře ukončit předchozí vztahy a udělat prostor pro vztah nový, rozchod, rozvod, milenci a milenky, noví partneři, nové rodiny, nevlastní děti,
 8. Práce a tvořivost (18. 3. 2020) – sebeprojevení, poslání, talenty, zaměstnání, podnikání, práce jako náhražka nebo únik, vliv práce našich předků na nás
 9. Peníze a majetek (22. 4. 2020) – proud energie peněz, hojnost, nabytí majetku, dědictví, hromadění nebo askeze, strach z přežití, vliv majetkových poměrů a přesvědčení předků na nás
 10. Tělo a já, zdraví a nemoc (20. 5. 2020) – náš vztah k tělu, intimita, co je zdraví, nemoc – nepřítel nebo pomocník, původ fyzických i psychických onemocnění
 11. Pohyby Duše, Život a Smrt (3. 6. 2020) – vztah k životu a smrti, strach z konců, kdo jsme, odkud přicházíme a kam odcházíme, rozměr Duše a Ducha a jeho vliv na konstelační principy

 

Cyklus „Konstelace s Idou Sárou“ v Prostoru 8

V průběhu 10 večerů otevřeme a konstelačně projdeme základní témata, v kterých si každý z nás přeje v Životě Štěstí a harmonii a pociťuje nelibě, když se mu v nich nedaří. Jsou to oblasti týkající se např. rodiny, vztahů, sexuality, peněz, práce, zdraví, životního smyslu.

Celý cyklus tvoří jakousi KONSTELAČNÍ ŽIVOTNÍ MINIŠKOLU. Přinese Vám proměnu v daných tématech a zároveň poznání souvislostí, které si odnesete a můžete je dále v životě aplikovat.

 

Každý z účastníků cyklu si odnese:

 • vlastní prožitek a zkušenost
 • uvědomění a porozumění souvislostem
 • změnu postoje a úhlu pohledu k mnoha věcem a situacím
 • praktické pomůcky a návody pro komunikaci a jednání v každodenním životě.


Více o celém cyklu se dozvíte zde.

Ida Sára Keltnerová

Zajímá mě vědomé a přirozené rození i umírání, spojení sexuality a spirituality, rovnováha a spojení ženského a mužského principu, plný a vědomý život v těle, přechod do doby Vodnáře…