POHYBY DUŠE, ŽIVOT A SMRT (KONSTELACE S IDOU SÁROU)

Když jde o Duši…reinkarnace, narození, smrt…věci první i poslední…konce a začátky…
 • Když jde o Duši.
 • Konstelace z pohledu reinkarnace a pohybů Duše, Ducha.
 • Jak ovlivňuje náš vztah ke smrti náš každodenní život?
 • Jak souvisí smrt, sexualita a peníze?
 • Jak se vyrovnat se smrtí blízkých a také s čímkoli, co v našem životě končí (vztahy, práce, stěhování)?
 • Proč je dobrý konec důležitý pro dobrý začátek?
 • Proč jsou tak důležité rytmy v životě a ctění přechodových etap?
 • Jsme oběti osudu nebo tvůrci v Životě?
 • Jak moc je Duše moudrá a kdo ta Duše vlastně je?

 

Závěrečné téma cyklu. Dotočení kruhu, od početí až po smrt. Život člověka od začátku až do konce, kde kdo ví co je začátek a co konec. Téma smrti je v naší společnosti stále velké tabu společně se sexualitou a peněziVšechny tyto tři kvality přitom spolu velmi úzce souvisí.


Naše přijetí nebo odmítání smrti má přímý vliv na to, jak žijeme náš každodenní život.
 Kolik energie pro život máme, kolik energie jde do strachu, kolik jde do přežití, kolik jde do tvoření, kolik jde do důvěry. Energie pro život souvisí velmi úzce s prouděním nebo neprouděním sexuální životní energie a ta zase s tokem hojnosti i peněz. Zajímavé, že? Možná je čas se smrtí začít zabývat a to rozhodně dříve, než na to máme tzv. věk. Čím dřív, tím líp.

Nemusíme chodit ani tak daleko až k našemu odchodu z těla. V každodenním životě se potřebujeme vyrovnávat se smrtí blízkých nebo i méně blízkých lidí a také s čímkoli, co v našem životě končí, ať už se jedná o vztahy, změnu práce nebo třeba stěhování.


V životě procházíme také významnými přechody, kdy předchozí etapa života končí a začíná nová
 (školka, škola, první menstruace a poluce, první práce, svatba, mateřství a otcovství, odchod do důchodu, babičkovství a dědečkovství atd.). K určitým koncům a začátkům se v přirozených společenstvích vázaly přechodové rituály. Když tyto okamžiky procházíme nevědomě, neumíme správně dokončit, pustit to staré, nemáme dost prostoru a energie pro to nové.


Někdy se stačí podívat na stav našich skříní, sklepa, půdy, knihovny atd. a máme poměrně jasno, jak jsme na tom s pouštěním nebo držením věcí. Je to jen zrcadlo toho, jak to máme i k lidem a ve svém nitru.


Jak to všechno souvisí s Duší? Velmi úzce.
 Protože o Duši tady jde. Kdo se inkarnuje a kdo z těla na konci Života odchází? Kdo si vybírá národ, kam přijde, kdo si vybírá rod a rodiče? Jak moc jsme obětí osudu nebo jak moc jsme tvůrci svého života?
Proč má tedy smysl zabývat se svými kroky a neříkat si, že po smrti to stejně bude všechno jedno…no, nebude…

Běžně se rodinné konstelace Duší nezabývají. Konstelační principy jsou jasné a přitom když se do toho zahrne reinkarnace a moudrost Duše, tak v určitou chvíli tyto principy mění svou platnost. Můžeme společně nahlédnout do širších souvislostí, které jsem se naučila od Sofie Kalyani Sarras (www.kalyani.cz) v rámci části konstelačního výcviku věnované spirituální inteligenci a v průběhu mnoha meditačních setkání.

Tyto souvislosti opravdu osvobozují z klasikova „hrouda nohy víže“, vyvádějí ven z role oběti, vedou k zodpovědnosti a otevírají možnosti tvůrcům života. Pohled Duše je prostě jiný než pohled osobnosti.

 

Řekla bych, že tato část je skutečnou třešničkou na dortu. Speciální a výjimečný dárek na závěr.

 

Vše bude prožitkové i hravě výukové a hlavně co nejvíce praktické.
Jste spolutvůrci večera. Vždy se ve větší míře věnujeme otázkám, které v rámci daného tématu zajímají Vás, která jsou aktuální ve Vašem životě.

Součástí večera jsou mimo jiné prožitkové konstelační náhledy a minikonstelace, které ukazují jednotlivé situace, souvislosti a vnitřní postoje.

 

Doporučujeme projít celý cyklus, témata cyklu na sebe navazují a zároveň zkušenosti z loňska ukázaly, že to lidem přineslo větší hloubku, koncentraci a výraznou proměnu.
Zároveň je možné zúčastnit se i jen některých z témat, která si vyberete, cyklus je otevřený.

 

 

Celý cyklus 10 večerů: 4700 Kč
Jednotlivé večery: 550 Kč
Cena úvodního večera: 300 Kč
Kdy: Středy, 1x měsíčně 18:00 – 21:30

Informace: tel.: 773 102 017, www.idasara.cz, 

 

Konstelace s Idou Sárou

Témata cyklu 2019/2020

 1. Úvodní večer (16. 9. 2019) – záměr cyklu, konstelační miniškola, konstelační metoda, minikonstelace na Vaše témata, praktické tipy
 2. Máma (2. 10. 2019) – zdravý a nezdravý vztah s mámou, vliv na partnerství, práci, důvěru, hojnost, vědomé mateřství
 3. Táta (20. 11. 2019) – zdravý a nezdravý vztah s tátou, vliv na partnerství, práci, vnitřní sílu, tvořivost, vědomé otcovství
 4. Děti (11. 12. 2019) – vliv okolností početí, prenatálu, porodu, potratů na život, vztahy mezi sourozenci vlastními a nevlastními
 5. Mapa Života (22. 1. 2020) – naše místo v Životě, na Zemi, v rodině, systémy do kterých patříme, vysvětlení konstelačních principů, a jak nám pomůžou v každodenním životě
 6. Partnerství a sexualita I. (5. 2. 2020) – zdravé partnerství a sexualita nové doby, vliv první lásek, nenaplněných vztahů, bolestně ukončených vztahů na náš milostný život, sex jako náhražka a únik, sexuální násilí a zneužívání
 7. Partnerství a sexualita II. (4. 3. 2020) – jak dobře ukončit předchozí vztahy a udělat prostor pro vztah nový, rozchod, rozvod, milenci a milenky, noví partneři, nové rodiny, nevlastní děti,
 8. Práce a tvořivost (18. 3. 2020) – sebeprojevení, poslání, talenty, zaměstnání, podnikání, práce jako náhražka nebo únik, vliv práce našich předků na nás
 9. Peníze a majetek (22. 4. 2020) – proud energie peněz, hojnost, nabytí majetku, dědictví, hromadění nebo askeze, strach z přežití, vliv majetkových poměrů a přesvědčení předků na nás
 10. Tělo a já, zdraví a nemoc (20. 5. 2020) – náš vztah k tělu, intimita, co je zdraví, nemoc – nepřítel nebo pomocník, původ fyzických i psychických onemocnění
 11. Pohyby Duše, Život a Smrt (3. 6. 2020) – vztah k životu a smrti, strach z konců, kdo jsme, odkud přicházíme a kam odcházíme, rozměr Duše a Ducha a jeho vliv na konstelační principy

 

Reference účastníků

 

Cyklus „Konstelace s Idou Sárou“ v Prostoru 8

V průběhu 10 večerů otevřeme a konstelačně projdeme základní témata, v kterých si každý z nás přeje v Životě Štěstí a harmonii a pociťuje nelibě, když se mu v nich nedaří. Jsou to oblasti týkající se např. rodiny, vztahů, sexuality, peněz, práce, zdraví, životního smyslu.

Celý cyklus tvoří jakousi KONSTELAČNÍ ŽIVOTNÍ MINIŠKOLU. Přinese Vám proměnu v daných tématech a zároveň poznání souvislostí, které si odnesete a můžete je dále v životě aplikovat.

 

Každý z účastníků cyklu si odnese:

 • vlastní prožitek a zkušenost
 • uvědomění a porozumění souvislostem
 • změnu postoje a úhlu pohledu k mnoha věcem a situacím
 • praktické pomůcky a návody pro komunikaci a jednání v každodenním životě.


Více o celém cyklu se dozvíte zde.

Ida Sára Keltnerová

Zajímá mě vědomé a přirozené rození i umírání, spojení sexuality a spirituality, rovnováha a spojení ženského a mužského principu, plný a vědomý život v těle, přechod do doby Vodnáře…