PENÍZE A MAJETEK (KONSTELACE S IDOU SÁROU)

A jde o Život... Vládne nám Univerzum nebo peníze? Jak vysokou cenu jsme ochotni zaplatit za iluzi bezpečí? A co další generace?
 • Vládne našemu životu Univerzum nebo peníze a strach z přežití?
 • V čem a kde nalézáme pocit bezpečí, jistoty a štěstí?
 • Co všechno má přímý vliv na naše zacházení s energií peněz, aniž bychom si to uvědomovali?
 • Jak splácíme dluhy a vinu našich předků, třeba tím, že si nedovolíme hojnost?
 • Proč se někdy i finančně bohatí lidé cítí sami, nešťastní, hroutí se jim vztahy a nejradši by všechny ty peníze ani neměli?
 • Proč je někdy dědictví nebo jiné nabytí majetku spíše danajským darem než štěstím?
 • Co si penězi v životě kompenzujeme, po čem ve skutečnosti toužíme?


Téma PŘEŽITÍ je opravdu hluboké a silné téma
, kterého se málokdo chce opravdově DOTKNOUT a přitom řídí veškeré naše kroky v Životě, dokud z něj nevystoupíme. Vpisuje se do nás přes myšlenky, pocity a slova rodičů dokonce už v prenatálním období a pokračuje to dál v ranném dětství.


Strach, že nemám a nebudu mít dost, strach, že o to, co mám, přijdu. 
Jsme v tom tak samozřejmě odmala zajetí, že si to ani neuvědomujeme, nevíme o tom.


Vystoupení z nastavení na přežití se neděje tím, že téma přežití, strach z přežití, nechceme vidět, nebo že od nich utečeme, vybojujeme to
, zajistíme si finanční blahobyt dřinou, vybudováním firem apod. To všechno může zmizet během sekundy. Stačí třeba to, že nebude dost vody nebo začne válka nebo se zhroutí finanční trh…cokoli nám tuto iluzorní jistotu a pocit bezpečí může vzít. Protože skutečné bezpečí a jistota nemůže být nikdy nalezena v ničem mimo nás.

 

Vystoupení z přežití se děje přes

 • uvidění, přiznání si, cítění toho strachu,
 • respekt ke všem předkům, ať to měli jakkoli,
 • transformaci všech vlivů na náš život, které životu neslouží,
 • hluboké přání spojení se sebou – Podstatou,
 • postarání se o dostatek energie z čistých Zdrojů, ne na úkor druhých,
 • hluboký záměr nejvyššího dobra všech bytostí,
 • ochotu a odvahu neuhnout, následovat vnitřní vedení, i když je to nepohodlné a často děsivé, protože to nedává ten druh jistot, na které je naše mysl zvyklá,
 • uvolnění se a důvěru v Přítomnosti

 

Tímto vším a mnohem víc se budeme tento večer zabývat. A šiřte tyto informace dál, protože jde o Život a je to vážné. Je to celospolečenské, planetární téma. Čím více lidí o těchto tématech bude takto hluboce vědět, tak tím více jako lidé budeme moct na planetě žít.

 

Vše bude prožitkové i hravě výukové a hlavně co nejvíce praktické.
Jste spolutvůrci večera. Vždy se ve větší míře věnujeme otázkám, které v rámci daného tématu zajímají Vás, která jsou aktuální ve Vašem životě.

Součástí večera jsou mimo jiné prožitkové konstelační náhledy a minikonstelace, které ukazují jednotlivé situace, souvislosti a vnitřní postoje.

 

Doporučujeme projít celý cyklus, témata cyklu na sebe navazují a zároveň zkušenosti z loňska ukázaly, že to lidem přineslo větší hloubku, koncentraci a výraznou proměnu.
Zároveň je možné zúčastnit se i jen některých z témat, která si vyberete, cyklus je otevřený.

 

 

Celý cyklus 10 večerů: 4700 Kč
Jednotlivé večery: 550 Kč
Cena úvodního večera: 300 Kč
Kdy: Středy, 1x měsíčně 18:00 – 21:30

Informace: tel.: 773 102 017, www.idasara.cz, 

 

Konstelace s Idou Sárou

Témata cyklu 2019/2020

 1. Úvodní večer (16. 9. 2019) – záměr cyklu, konstelační miniškola, konstelační metoda, minikonstelace na Vaše témata, praktické tipy
 2. Máma (2. 10. 2019) – zdravý a nezdravý vztah s mámou, vliv na partnerství, práci, důvěru, hojnost, vědomé mateřství
 3. Táta (20. 11. 2019) – zdravý a nezdravý vztah s tátou, vliv na partnerství, práci, vnitřní sílu, tvořivost, vědomé otcovství
 4. Děti (11. 12. 2019) – vliv okolností početí, prenatálu, porodu, potratů na život, vztahy mezi sourozenci vlastními a nevlastními
 5. Mapa Života (22. 1. 2020) – naše místo v Životě, na Zemi, v rodině, systémy do kterých patříme, vysvětlení konstelačních principů, a jak nám pomůžou v každodenním životě
 6. Partnerství a sexualita I. (5. 2. 2020) – zdravé partnerství a sexualita nové doby, vliv první lásek, nenaplněných vztahů, bolestně ukončených vztahů na náš milostný život, sex jako náhražka a únik, sexuální násilí a zneužívání
 7. Partnerství a sexualita II. (4. 3. 2020) – jak dobře ukončit předchozí vztahy a udělat prostor pro vztah nový, rozchod, rozvod, milenci a milenky, noví partneři, nové rodiny, nevlastní děti,
 8. Práce a tvořivost (18. 3. 2020) – sebeprojevení, poslání, talenty, zaměstnání, podnikání, práce jako náhražka nebo únik, vliv práce našich předků na nás
 9. Peníze a majetek (22. 4. 2020) – proud energie peněz, hojnost, nabytí majetku, dědictví, hromadění nebo askeze, strach z přežití, vliv majetkových poměrů a přesvědčení předků na nás
 10. Tělo a já, zdraví a nemoc (20. 5. 2020) – náš vztah k tělu, intimita, co je zdraví, nemoc – nepřítel nebo pomocník, původ fyzických i psychických onemocnění
 11. Pohyby Duše, Život a Smrt (3. 6. 2020) – vztah k životu a smrti, strach z konců, kdo jsme, odkud přicházíme a kam odcházíme, rozměr Duše a Ducha a jeho vliv na konstelační principy

 

Reference účastníků

 

Cyklus „Konstelace s Idou Sárou“ v Prostoru 8

V průběhu 10 večerů otevřeme a konstelačně projdeme základní témata, v kterých si každý z nás přeje v Životě Štěstí a harmonii a pociťuje nelibě, když se mu v nich nedaří. Jsou to oblasti týkající se např. rodiny, vztahů, sexuality, peněz, práce, zdraví, životního smyslu.

Celý cyklus tvoří jakousi KONSTELAČNÍ ŽIVOTNÍ MINIŠKOLU. Přinese Vám proměnu v daných tématech a zároveň poznání souvislostí, které si odnesete a můžete je dále v životě aplikovat.

 

Každý z účastníků cyklu si odnese:

 • vlastní prožitek a zkušenost
 • uvědomění a porozumění souvislostem
 • změnu postoje a úhlu pohledu k mnoha věcem a situacím
 • praktické pomůcky a návody pro komunikaci a jednání v každodenním životě.


Více o celém cyklu se dozvíte zde.

Ida Sára Keltnerová

Zajímá mě vědomé a přirozené rození i umírání, spojení sexuality a spirituality, rovnováha a spojení ženského a mužského principu, plný a vědomý život v těle, přechod do doby Vodnáře…