PARTNERSTVÍ A SEXUALITA II. (KONSTELACE S IDOU SÁROU)

Zdravé konce a začátky, budování dlouhodobých vztahů, nevěry, rozvody, zdravá sexualita…
 • Co obnáší vztahy nové doby?
 • Proč se tolik vztahů rozpadá, i když se oba partneři snaží, a jak to změnit?
 • Proč nám nefunguje „nikdy to nebudu dělat jako máma a táta“?
 • Jak správně ukončit vztah a začít nový?
 • Jak se zdravě rozvést a co je důležité pro děti rozvedených rodičů?
 • Jak neopakovat v novém vztahu staré chyby?
 • Jak fungovat s nevlastními dětmi, bývalými partnery?
 • Proč si jsou lidé nevěrní?
 • Jak nám ve vztahu pomůže znalost jeho vývojových rytmů a přechodových fází?
 • Co udělat pro prožívání vášně a živosti bez ohledu na to, zda jsme nebo nejsme ve vztahu?

a mnohem víc…

 

Když se rozhodneme s někým žít, rozhodneme se mít děti, tak věříme, že to bude na pořád nebo alespoň na hodně dlouho. Tak proč tolik vztahů končí rozchodem, rozvodem a to často nečekaně brzy? Proč má tolik párů problémy, proč vyhasíná láska? Je snad jiná doba?


Každé partnerství je výzva 
sama o sobě i bez toho, aby nám do toho vstupovali naši rodiče, rodiče partnera/ky, babičky a dědové, prababičky a pradědové, naši bývalí partneři a partnerky atd. S jejich vlivem je to obtížné o to víc, o co méně si tento vliv uvědomujeme.

Je také pravda, že se od vztahů v dnešní době očekávají jiné věci, než třeba před 50 lety, i před 20 bylo vše jinak. Jakým výzvám čelí vztahy nové doby? V čem je to snadnější a v čem zase těžší?


Vyslechla jsem názor, že se dneska rozvádějí všichni a je to úplně normální. Je normální mít milence nebo milenku a nic neřešit.
Je otázka, jestli to někomu přinese štěstí. A to nejsem proti rozvodům nebo milenkám a milencům. Mnohokrát jsem v konstelacích i v životě viděla, jak to v důsledku pomohlo všem zúčastněným. Ne vždycky to má ale šťastné konce a následkem často bývá spoušť a zlomená srdce.


Pokud v sobě nic nezměníme, tak pravděpodobnost, že další vztah dopadne úplně stejně jako ten předchozí, je velmi vysoká. 
Dalo by se to tvrdit téměř s jistotou.
Proto je fajn sebrat všechnu odvahu a rozhodnost a podívat se vztahům pořádně na zoubek.

No, a když už v té situaci rozchodu jste, tak je určitě užitečné vědět, jak vztah správně ukončit a jak fungovat ve vztahu novém, obzvláště když jsou v něm děti.

Pro téma partnerství a sexualita je velmi užitečné projít i tématem máma a táta, protože tady to všechno začíná.

 

Vše bude prožitkové i hravě výukové a hlavně co nejvíce praktické.
Jste spolutvůrci večera. Vždy se ve větší míře věnujeme otázkám, které v rámci daného tématu zajímají Vás, která jsou aktuální ve Vašem životě.

Součástí večera jsou mimo jiné prožitkové konstelační náhledy a minikonstelace, které ukazují jednotlivé situace, souvislosti a vnitřní postoje.

 

Doporučujeme projít celý cyklus, témata cyklu na sebe navazují a zároveň zkušenosti z loňska ukázaly, že to lidem přineslo větší hloubku, koncentraci a výraznou proměnu.
Zároveň je možné zúčastnit se i jen některých z témat, která si vyberete, cyklus je otevřený.

 

 

Celý cyklus 10 večerů: 4700 Kč
Jednotlivé večery: 550 Kč
Cena úvodního večera: 300 Kč
Kdy: Středy, 1x měsíčně 18:00 – 21:30

Informace: tel.: 773 102 017, www.idasara.cz, 

 

Konstelace s Idou Sárou

Témata cyklu 2019/2020

 1. Úvodní večer (16. 9. 2019) – záměr cyklu, konstelační miniškola, konstelační metoda, minikonstelace na Vaše témata, praktické tipy
 2. Máma (2. 10. 2019) – zdravý a nezdravý vztah s mámou, vliv na partnerství, práci, důvěru, hojnost, vědomé mateřství
 3. Táta (20. 11. 2019) – zdravý a nezdravý vztah s tátou, vliv na partnerství, práci, vnitřní sílu, tvořivost, vědomé otcovství
 4. Děti (11. 12. 2019) – vliv okolností početí, prenatálu, porodu, potratů na život, vztahy mezi sourozenci vlastními a nevlastními
 5. Mapa Života (22. 1. 2020) – naše místo v Životě, na Zemi, v rodině, systémy do kterých patříme, vysvětlení konstelačních principů, a jak nám pomůžou v každodenním životě
 6. Partnerství a sexualita I. (5. 2. 2020) – zdravé partnerství a sexualita nové doby, vliv první lásek, nenaplněných vztahů, bolestně ukončených vztahů na náš milostný život, sex jako náhražka a únik, sexuální násilí a zneužívání
 7. Partnerství a sexualita II. (4. 3. 2020) – jak dobře ukončit předchozí vztahy a udělat prostor pro vztah nový, rozchod, rozvod, milenci a milenky, noví partneři, nové rodiny, nevlastní děti,
 8. Práce a tvořivost (18. 3. 2020) – sebeprojevení, poslání, talenty, zaměstnání, podnikání, práce jako náhražka nebo únik, vliv práce našich předků na nás
 9. Peníze a majetek (22. 4. 2020) – proud energie peněz, hojnost, nabytí majetku, dědictví, hromadění nebo askeze, strach z přežití, vliv majetkových poměrů a přesvědčení předků na nás
 10. Tělo a já, zdraví a nemoc (20. 5. 2020) – náš vztah k tělu, intimita, co je zdraví, nemoc – nepřítel nebo pomocník, původ fyzických i psychických onemocnění
 11. Pohyby Duše, Život a Smrt (3. 6. 2020) – vztah k životu a smrti, strach z konců, kdo jsme, odkud přicházíme a kam odcházíme, rozměr Duše a Ducha a jeho vliv na konstelační principy

 

Reference účastníků

 

Cyklus „Konstelace s Idou Sárou“ v Prostoru 8

V průběhu 10 večerů otevřeme a konstelačně projdeme základní témata, v kterých si každý z nás přeje v Životě Štěstí a harmonii a pociťuje nelibě, když se mu v nich nedaří. Jsou to oblasti týkající se např. rodiny, vztahů, sexuality, peněz, práce, zdraví, životního smyslu.

Celý cyklus tvoří jakousi KONSTELAČNÍ ŽIVOTNÍ MINIŠKOLU. Přinese Vám proměnu v daných tématech a zároveň poznání souvislostí, které si odnesete a můžete je dále v životě aplikovat.

 

Každý z účastníků cyklu si odnese:

 • vlastní prožitek a zkušenost
 • uvědomění a porozumění souvislostem
 • změnu postoje a úhlu pohledu k mnoha věcem a situacím
 • praktické pomůcky a návody pro komunikaci a jednání v každodenním životě.


Více o celém cyklu se dozvíte zde.

Ida Sára Keltnerová

Zajímá mě vědomé a přirozené rození i umírání, spojení sexuality a spirituality, rovnováha a spojení ženského a mužského principu, plný a vědomý život v těle, přechod do doby Vodnáře…