MAPA PRO ŽIVOT (KONSTELACE S IDOU SÁROU)

Přijďte si pro mapu a pravidla „provozu“ pro šťastný a vědomý Život. Neznalost zákonů a pravidel neomlouvá, stejně platí a působí.
 • Proč se nám v životě něco pořád dokola opakuje a my to nedokážeme svou vůlí změnit?
 • Proč se chováme jako naši rodiče, i když jsme to nikdy nechtěli a přitom si nemůžeme pomoct?
 • Proč všechny vztahy dopadnou nakonec stejně, i když se snažíme o změnu?
 • Opravdu musíme mít stejný osud jako naši rodiče, dokonce stejné nemoci, které se pak omluví genetikou?
 • Jak to, že se v práci tak snažíme a výsledky včetně finančních toků jsou neadekvátní našemu úsilí?
 • Proč je kontakt s mámou a tátou v mnoha ohledech tak náročný?
 • Jak to všechno změnit? Dá se to vůbec?

Ano, dá…🙂

 

Často v Životě jednáme s přehnanou sebedůvěrou a máme pocit, že nepotřebujeme navigaci, nepotřebujeme mapu, nepotřebujeme orientaci, někteří z nás dokonce ani nevědí, že nějaká mapa pro Život existuje. Bloudíme a považujeme za úplně normální, že narážíme, klopýtáme, plýtváme energií ve slepých uličkách, vjíždíme do jednosměrek, dostáváme pokuty, někdy nám dokonce odejmou řidičský průkaz. Přitom každý, kdo se někdy někde ztratil, tak ví, co by v tu chvíli dal za mapu. Kdo to nezažil, může si to alespoň představit.

Konstelační principy jsou velmi jasnou, srozumitelnou a jednoduchou Mapou pro Život. Jsou zároveň takovými pravidly „životního provozu“, která pomáhají vyhnout se srážkám, nezabloudit a zajistit plynulou životní jízdu. Pomáhají nám stát se skutečně tvůrci života a ne jen oběťmi okolností. Vnáší jasnost do našich vztahů, práce, zdraví, finančních toků atd.
Znalost těchto pravidel přináší obrovskou úlevu a uvolnění, nadhled nad životními situacemi a nástroj pro jejich řešení.

 

Bohužel se často začínáme ptát po souvislostech a hledat návody až ve chvíli, kdy se nám hroutí manželství, nerozumíme si s dětmi, jsme vyčerpaní z práce, na stole se hromadí nezaplacené složenky apod.

 

To, co jste si v prvních třech částech mohli prožít a možná si začít všímat určitých pravidel a zákonitostí, vyneseme v této části na světlo. Podíváme se na to, jak to celé v Životě vlastně funguje.
Dostanete strukturu, pojmenování, základní body.
Odnesete si mapu a pravidla „provozu“ pro šťastný a vědomý pobyt v lidském těle na Zemi.

 

Tato část je užitečná pro orientaci i v částech ostatních. Jedna věc je něco si prožít, druhá věc je tomu i porozumět a třetí věc je vědět, jak to všechno vnést i do praxe.

 

Vše bude prožitkové i hravě výukové a hlavně co nejvíce praktické.
Jste spolutvůrci večera. Vždy se ve větší míře věnujeme otázkám, které v rámci daného tématu zajímají Vás, která jsou aktuální ve Vašem životě.

Součástí večera jsou mimo jiné prožitkové konstelační náhledy a minikonstelace, které ukazují jednotlivé situace, souvislosti a vnitřní postoje.

 

Doporučujeme projít celý cyklus, témata cyklu na sebe navazují a zároveň zkušenosti z loňska ukázaly, že to lidem přineslo větší hloubku, koncentraci a výraznou proměnu.
Zároveň je možné zúčastnit se i jen některých z témat, která si vyberete, cyklus je otevřený.

 

Vhodné i pro děti od 12 let, pokud chtějí přijít.

 

Celý cyklus 10 večerů: 4700 Kč
Jednotlivé večery: 550 Kč
Cena úvodního večera: 300 Kč
Kdy: Středy, 1x měsíčně 18:00 – 21:30

Informace: tel.: 773 102 017, www.idasara.cz, 

 

Konstelace s Idou Sárou

Témata cyklu 2019/2020

 1. Úvodní večer (16. 9. 2019) – záměr cyklu, konstelační miniškola, konstelační metoda, minikonstelace na Vaše témata, praktické tipy
 2. Máma (2. 10. 2019) – zdravý a nezdravý vztah s mámou, vliv na partnerství, práci, důvěru, hojnost, vědomé mateřství
 3. Táta (20. 11. 2019) – zdravý a nezdravý vztah s tátou, vliv na partnerství, práci, vnitřní sílu, tvořivost, vědomé otcovství
 4. Děti (11. 12. 2019) – vliv okolností početí, prenatálu, porodu, potratů na život, vztahy mezi sourozenci vlastními a nevlastními
 5. Mapa Života (22. 1. 2020) – naše místo v Životě, na Zemi, v rodině, systémy do kterých patříme, vysvětlení konstelačních principů, a jak nám pomůžou v každodenním životě
 6. Partnerství a sexualita I. (5. 2. 2020) – zdravé partnerství a sexualita nové doby, vliv první lásek, nenaplněných vztahů, bolestně ukončených vztahů na náš milostný život, sex jako náhražka a únik, sexuální násilí a zneužívání
 7. Partnerství a sexualita II. (4. 3. 2020) – jak dobře ukončit předchozí vztahy a udělat prostor pro vztah nový, rozchod, rozvod, milenci a milenky, noví partneři, nové rodiny, nevlastní děti,
 8. Práce a tvořivost (18. 3. 2020) – sebeprojevení, poslání, talenty, zaměstnání, podnikání, práce jako náhražka nebo únik, vliv práce našich předků na nás
 9. Peníze a majetek (22. 4. 2020) – proud energie peněz, hojnost, nabytí majetku, dědictví, hromadění nebo askeze, strach z přežití, vliv majetkových poměrů a přesvědčení předků na nás
 10. Tělo a já, zdraví a nemoc (20. 5. 2020) – náš vztah k tělu, intimita, co je zdraví, nemoc – nepřítel nebo pomocník, původ fyzických i psychických onemocnění
 11. Pohyby Duše, Život a Smrt (3. 6. 2020) – vztah k životu a smrti, strach z konců, kdo jsme, odkud přicházíme a kam odcházíme, rozměr Duše a Ducha a jeho vliv na konstelační principy

 

Reference účastníků

 

Cyklus „Konstelace s Idou Sárou“ v Prostoru 8

V průběhu 10 večerů otevřeme a konstelačně projdeme základní témata, v kterých si každý z nás přeje v Životě Štěstí a harmonii a pociťuje nelibě, když se mu v nich nedaří. Jsou to oblasti týkající se např. rodiny, vztahů, sexuality, peněz, práce, zdraví, životního smyslu.

Celý cyklus tvoří jakousi KONSTELAČNÍ ŽIVOTNÍ MINIŠKOLU. Přinese Vám proměnu v daných tématech a zároveň poznání souvislostí, které si odnesete a můžete je dále v životě aplikovat.

 

Každý z účastníků cyklu si odnese:

 • vlastní prožitek a zkušenost
 • uvědomění a porozumění souvislostem
 • změnu postoje a úhlu pohledu k mnoha věcem a situacím
 • praktické pomůcky a návody pro komunikaci a jednání v každodenním životě.


Více o celém cyklu se dozvíte zde.

Ida Sára Keltnerová

Zajímá mě vědomé a přirozené rození i umírání, spojení sexuality a spirituality, rovnováha a spojení ženského a mužského principu, plný a vědomý život v těle, přechod do doby Vodnáře…