MÁMA (KONSTELACE S IDOU SÁROU)

Máma, první nejbližší fyzický i citový vztah v Životě. Bývá v něm Láska ale i bolest.
 • Jak vztah s naší mámou ovlivňuje náš citový život, pocit bezpečí, výživy, důvěru v život a blízké vztahy?
 • Jak změnit nezdravé připoutání k mámě, vystoupit z jejího vlivu, stát se dospělým?
 • Jak naopak konečně dojít do mateřské náruče a uvolnit se?
 • Co to znamená být vědomou mámou?
 • Jak se to stalo, že se Vaše žena chová jako Vaše matka nebo se spolu nemohou vystát?
 • Proč se chováme stejně jako naše matky, i když jsme to nikdy nechtěly, ale nemůžeme si pomoct?
 • Jak včas uvolnit z mateřské náruče do světa naše děti?
 • Jak zkušenosti a přesvědčení naší mámy o vztazích formují náš vztah k mužům a předurčují naše partnerské vztahy?
 • Jak vztah s naší mámou ovlivňuje náš vztah k hojnosti, jídlu, penězům?

…a mnohem víc…

Vztah k našim maminkám se často naruší, už když jsme u nich v bříšku.
V prenatální době jsme extrémně citliví na myšlenky, emoce i pocity naší mámy. Vnímáme vše, co ona prožívá, a vepisuje se to do našeho nervového systému.

Zároveň se již v této době začínají kódovat do buněk zápisy z rodu, tzn. vliv zkušeností a osudů našich předků, včetně naší mámy. Ne všechny jejich osudy byly šťastné a harmonické, ne všechny bolesti, útrapy a příkoří byly plně prožity a odpuštěny, neproběhlo smíření a přijetí. Ne všichni si dovolili prožívat naplno Lásku a Štěstí. V rodech nepanuje klid.

To má samozřejmě vliv i na naše mámy, které pak nemohou být plně přítomné pro svoje děti a děti to vnímají jako nenaplněný vztah, odcizení, nedůvěru, osamocení. V dospělosti si potom všechny tyto pocity a z nich vyplývající způsoby jednání a komunikace přinášejí nevědomě do svých partnerských vztahů a přenášejí je dále také na svoje děti.

A tak to jde generacemi stále dál, dokud někdo nenajde odvahu pořádně se na celou situaci podívat, uvidět tyto vlivy, vystoupit z nich a tím obnovit proud Lásky.

 

Vše bude prožitkové i hravě výukové a hlavně co nejvíce praktické.

Jste spolutvůrci večera. Vždy se ve větší míře věnujeme otázkám, které v rámci daného tématu zajímají Vás, která jsou aktuální ve Vašem životě.

Součástí večera jsou mimo jiné prožitkové konstelační náhledy a minikonstelace, které ukazují jednotlivé situace, souvislosti a vnitřní postoje.

 

Pokud se zajímáte o téma partnerství a sexualita, doporučujeme projít prvními částmi cyklu Máma, Táta, Děti. Bez jasného vztahu k mámě a tátovi se zdravé partnerství buduje velmi obtížně.
Stejně tak teprve máme‐li jasno ve svém místě dítěte, můžeme se stát skutečně dospělými a vybudovat zdravý partnerský vztah.
Pokud Vás trápí spíše oblast pracovní a finanční, i v tomto případě doporučuji projít tématy předchozími. Mnoho firem vzniklo nevědomě z potřeby uznání a spojení se svými rodiči. Mnoho finančních potíží je způsobeno necítěním a neprožíváním lásky.

 

Doporučujeme projít celý cyklus, témata cyklu na sebe navazují a zároveň zkušenosti z loňska ukázaly, že to lidem přineslo větší hloubku, koncentraci a výraznou proměnu.
Zároveň je možné zúčastnit se i jen některých z témat, která si vyberete, cyklus je otevřený.

 

Celý cyklus 10 večerů: 4700 Kč
Jednotlivé večery: 550 Kč
Kdy: Středy, 1x měsíčně 18:00 – 21:30

Informace: tel.: 773 102 017, www.idasara.cz, 

 

Konstelace s Idou Sárou

Témata cyklu 2019/2020

 1. Úvodní večer (16. 9. 2019) – záměr cyklu, konstelační miniškola, konstelační metoda, minikonstelace na Vaše témata, praktické tipy
 2. Máma (2. 10. 2019) – zdravý a nezdravý vztah s mámou, vliv na partnerství, práci, důvěru, hojnost, vědomé mateřství
 3. Táta (20. 11. 2019) – zdravý a nezdravý vztah s tátou, vliv na partnerství, práci, vnitřní sílu, tvořivost, vědomé otcovství
 4. Děti (11. 12. 2019) – vliv okolností početí, prenatálu, porodu, potratů na život, vztahy mezi sourozenci vlastními a nevlastními
 5. Mapa Života (22. 1. 2020) – naše místo v Životě, na Zemi, v rodině, systémy do kterých patříme, vysvětlení konstelačních principů, a jak nám pomůžou v každodenním životě
 6. Partnerství a sexualita I. (5. 2. 2020) – zdravé partnerství a sexualita nové doby, vliv první lásek, nenaplněných vztahů, bolestně ukončených vztahů na náš milostný život, sex jako náhražka a únik, sexuální násilí a zneužívání
 7. Partnerství a sexualita II. (4. 3. 2020) – jak dobře ukončit předchozí vztahy a udělat prostor pro vztah nový, rozchod, rozvod, milenci a milenky, noví partneři, nové rodiny, nevlastní děti,
 8. Práce a tvořivost (18. 3. 2020) – sebeprojevení, poslání, talenty, zaměstnání, podnikání, práce jako náhražka nebo únik, vliv práce našich předků na nás
 9. Peníze a majetek (22. 4. 2020) – proud energie peněz, hojnost, nabytí majetku, dědictví, hromadění nebo askeze, strach z přežití, vliv majetkových poměrů a přesvědčení předků na nás
 10. Tělo a já, zdraví a nemoc (20. 5. 2020) – náš vztah k tělu, intimita, co je zdraví, nemoc – nepřítel nebo pomocník, původ fyzických i psychických onemocnění
 11. Pohyby Duše, Život a Smrt (3. 6. 2020) – vztah k životu a smrti, strach z konců, kdo jsme, odkud přicházíme a kam odcházíme, rozměr Duše a Ducha a jeho vliv na konstelační principy

 

Reference účastníků

 

Cyklus „Konstelace s Idou Sárou“ v Prostoru 8

V průběhu 10 večerů otevřeme a konstelačně projdeme základní témata, v kterých si každý z nás přeje v Životě Štěstí a harmonii a pociťuje nelibě, když se mu v nich nedaří. Jsou to oblasti týkající se např. rodiny, vztahů, sexuality, peněz, práce, zdraví, životního smyslu.

Celý cyklus tvoří jakousi KONSTELAČNÍ ŽIVOTNÍ MINIŠKOLU. Přinese Vám proměnu v daných tématech a zároveň poznání souvislostí, které si odnesete a můžete je dále v životě aplikovat.

 

Každý z účastníků cyklu si odnese:

 • vlastní prožitek a zkušenost
 • uvědomění a porozumění souvislostem
 • změnu postoje a úhlu pohledu k mnoha věcem a situacím
 • praktické pomůcky a návody pro komunikaci a jednání v každodenním životě.


Více o celém cyklu se dozvíte zde.

Ida Sára Keltnerová, Prostor 8, Praha 2

Zajímá mě vědomé a přirozené rození i umírání, spojení sexuality a spirituality, rovnováha a spojení ženského a mužského principu, plný a vědomý život v těle, přechod do doby Vodnáře…