MÁMA (KONSTELACE S IDOU SÁROU)

Máma, první nejbližší fyzický i citový vztah v Životě. Jak ovlivňuje a podmiňuje všechny naše další kroky? Má smysl se tím zabývat hluboce a přitom i s humorem.
 • Jaké kvality nám do života přináší naše máma?
 • Proč se chováme stejně jako naše matky, i když jsme to nikdy nechtěly, ale nemůžeme si pomoct?
 • Jak se to stalo, že se Vaše žena chová jako Vaše matka nebo se spolu nemohou vystát?
 • Jak vztah s mámou ovlivňuje citový, intimní a partnerský život dcer i synů?
 • Jaké další oblasti našeho života ovlivňuje život naší mámy a jejích předků?
 • Jak změnit nezdravé připoutání k mámě, vystoupit z jejího vlivu, stát se dospělým?
 • Jak naopak konečně dojít do mateřské náruče a uvolnit se?
 • Kdy a jak se rozpouští pomyslné pupeční šňůry?
 • Co pro nás místo mámy nikdy nemůžou udělat naše děti nebo partneři/ky, i když se o to často snaží?
 • Co pro naši mámu nikdy nemůžeme udělat my jako děti, i kdybychom fakt hodně chtěli?
 • Co to znamená být vědomou mámou?

…a mnohem víc…

Aktuálně 25. 9. 2019: Pár slov k večeru Máma

Nebojte se přijít…nebo se klidně bojte:-) ale nenechte se svým strachem zastavit.
Když mi během jednoho dne hned několik lidí řeklo nebo napsalo, že by rádi přišli na téma Máma, ale neví jestli jim to vyjde nebo jestli mají přijít, že je vlastně s mámou všechno docela a relativně v klidu, tak jestli do toho šťourat, nebo že se jim do toho moc nechce, protože cítí, že to zase tak moc v klidu není a znamenalo by to se s tím potkat a jít fakt do sebe, tak jsem si řekla, že to asi není náhoda a že se asi děje něco podobného jako loni v tématu Táta.
Ano, znamená to jít do sebe, ano znamená to šťournout do něčeho, co stejně v sobě máme, ale dokud to úplně netříská nebo neexploduje, tak si pokoušíme namluvit, že to neexistuje a že se všechno nějak vyřeší samo časem, ano, znamená to dotknout se citlivosti a křehkosti v sobě.
A také to znamená, že když to uděláme, uleví se nám, přijde jemnost, láskyplnost a laskavost k sobě i druhým, přijde síla pro život, zahojí se emoční rány či ranky staré kdo ví jak dlouho, vytečou slzy, které na to už dlouho čekají, po tváři se rozlije úsměv a klid, který si tolik přejeme, dovyživí se něco hlubokého v nás.
Každý má mámu a každý potřebuje její lásku a něhu ať je mu kolik chce let, ať je máma ještě tady nebo už na druhém břehu.
Je zdravé si to přiznat a jít tomu naproti…:-)

 

Vztah k našim maminkám se často naruší, už když jsme u nich v bříšku.
V prenatální době jsme extrémně citliví na myšlenky, emoce i pocity naší mámy. Vnímáme vše, co ona prožívá, a vepisuje se to do našeho nervového systému.

Zároveň se již v této době začínají kódovat do buněk zápisy z rodu, tzn. vliv zkušeností a osudů našich předků, včetně naší mámy. Ne všechny jejich osudy byly šťastné a harmonické, ne všechny bolesti, útrapy a příkoří byly plně prožity a odpuštěny, neproběhlo smíření a přijetí. Ne všichni si dovolili prožívat naplno Lásku a Štěstí. V rodech nepanuje klid.

To má samozřejmě vliv i na naše mámy, které pak nemohou být plně přítomné pro svoje děti a děti to vnímají jako nenaplněný vztah, odcizení, nedůvěru, osamocení. V dospělosti si potom všechny tyto pocity a z nich vyplývající způsoby jednání a komunikace přinášejí nevědomě do svých partnerských vztahů a přenášejí je dále také na svoje děti.

A tak to jde generacemi stále dál, dokud někdo nenajde odvahu pořádně se na celou situaci podívat, uvidět tyto vlivy, vystoupit z nich a tím obnovit proud Lásky.

 

Vše bude prožitkové i hravě výukové a hlavně co nejvíce praktické.

Jste spolutvůrci večera. Vždy se ve větší míře věnujeme otázkám, které v rámci daného tématu zajímají Vás, která jsou aktuální ve Vašem životě.

Součástí večera jsou mimo jiné prožitkové konstelační náhledy a minikonstelace, které ukazují jednotlivé situace, souvislosti a vnitřní postoje.

 

Pokud se zajímáte o téma partnerství a sexualita, doporučujeme projít prvními částmi cyklu Máma, Táta, Děti. Bez jasného vztahu k mámě a tátovi se zdravé partnerství buduje velmi obtížně.
Stejně tak teprve máme‐li jasno ve svém místě dítěte, můžeme se stát skutečně dospělými a vybudovat zdravý partnerský vztah.
Pokud Vás trápí spíše oblast pracovní a finanční, i v tomto případě doporučuji projít tématy předchozími. Mnoho firem vzniklo nevědomě z potřeby uznání a spojení se svými rodiči. Mnoho finančních potíží je způsobeno necítěním a neprožíváním lásky.

 

Doporučujeme projít celý cyklus, témata cyklu na sebe navazují a zároveň zkušenosti z loňska ukázaly, že to lidem přineslo větší hloubku, koncentraci a výraznou proměnu.
Zároveň je možné zúčastnit se i jen některých z témat, která si vyberete, cyklus je otevřený.

 

Celý cyklus 10 večerů: 4700 Kč
Jednotlivé večery: 550 Kč
Kdy: Středy, 1x měsíčně 18:00 – 21:30

Informace: tel.: 773 102 017, www.idasara.cz, 

 

Konstelace s Idou Sárou

Témata cyklu 2019/2020

 1. Úvodní večer (16. 9. 2019) – záměr cyklu, konstelační miniškola, konstelační metoda, minikonstelace na Vaše témata, praktické tipy
 2. Máma (2. 10. 2019) – zdravý a nezdravý vztah s mámou, vliv na partnerství, práci, důvěru, hojnost, vědomé mateřství
 3. Táta (20. 11. 2019) – zdravý a nezdravý vztah s tátou, vliv na partnerství, práci, vnitřní sílu, tvořivost, vědomé otcovství
 4. Děti (11. 12. 2019) – vliv okolností početí, prenatálu, porodu, potratů na život, vztahy mezi sourozenci vlastními a nevlastními
 5. Mapa Života (22. 1. 2020) – naše místo v Životě, na Zemi, v rodině, systémy do kterých patříme, vysvětlení konstelačních principů, a jak nám pomůžou v každodenním životě
 6. Partnerství a sexualita I. (5. 2. 2020) – zdravé partnerství a sexualita nové doby, vliv první lásek, nenaplněných vztahů, bolestně ukončených vztahů na náš milostný život, sex jako náhražka a únik, sexuální násilí a zneužívání
 7. Partnerství a sexualita II. (4. 3. 2020) – jak dobře ukončit předchozí vztahy a udělat prostor pro vztah nový, rozchod, rozvod, milenci a milenky, noví partneři, nové rodiny, nevlastní děti,
 8. Práce a tvořivost (18. 3. 2020) – sebeprojevení, poslání, talenty, zaměstnání, podnikání, práce jako náhražka nebo únik, vliv práce našich předků na nás
 9. Peníze a majetek (22. 4. 2020) – proud energie peněz, hojnost, nabytí majetku, dědictví, hromadění nebo askeze, strach z přežití, vliv majetkových poměrů a přesvědčení předků na nás
 10. Tělo a já, zdraví a nemoc (20. 5. 2020) – náš vztah k tělu, intimita, co je zdraví, nemoc – nepřítel nebo pomocník, původ fyzických i psychických onemocnění
 11. Pohyby Duše, Život a Smrt (3. 6. 2020) – vztah k životu a smrti, strach z konců, kdo jsme, odkud přicházíme a kam odcházíme, rozměr Duše a Ducha a jeho vliv na konstelační principy

 

Reference účastníků

 

Cyklus „Konstelace s Idou Sárou“ v Prostoru 8

V průběhu 10 večerů otevřeme a konstelačně projdeme základní témata, v kterých si každý z nás přeje v Životě Štěstí a harmonii a pociťuje nelibě, když se mu v nich nedaří. Jsou to oblasti týkající se např. rodiny, vztahů, sexuality, peněz, práce, zdraví, životního smyslu.

Celý cyklus tvoří jakousi KONSTELAČNÍ ŽIVOTNÍ MINIŠKOLU. Přinese Vám proměnu v daných tématech a zároveň poznání souvislostí, které si odnesete a můžete je dále v životě aplikovat.

 

Každý z účastníků cyklu si odnese:

 • vlastní prožitek a zkušenost
 • uvědomění a porozumění souvislostem
 • změnu postoje a úhlu pohledu k mnoha věcem a situacím
 • praktické pomůcky a návody pro komunikaci a jednání v každodenním životě.


Více o celém cyklu se dozvíte zde.

Ida Sára Keltnerová, Prostor 8, Praha 2

Zajímá mě vědomé a přirozené rození i umírání, spojení sexuality a spirituality, rovnováha a spojení ženského a mužského principu, plný a vědomý život v těle, přechod do doby Vodnáře…