DĚTI A SOUROZENCI (KONSTELACE S IDOU SÁROU)

Jak se stát plně dítětem a tím dospět? Početí, těhotenství, porod, potraty, adopce, sourozenci...
 • Jak se stát plně dítětem a tím se stát silným a svobodným dospělým?
 • Jak okolnosti početí, prenatálního vývoje, narození a raného dětství ovlivňují náš Život?
 • Početí a děti – ano či ne?
 • Proč se nedaří počít, o čem je umělé oplodnění?
 • Co je podstatné vědět, když se rozhodneme adoptovat dítě?
 • Jak se zdravě vyrovnat s potratem či interupcí? Jak to mají ženy a jak muži?
 • Ovlivňuje nás pořadí narození?
 • A co nevlastní sourozenci a co teprve ti nepřiznaní?

 

Svobodu a energii pro Život přináší uvidění, hluboké přijetí a transformace vlivu okolností a faktů ze života našeho i našich předků. Jak ale přijmout něco, o čem ani nevíme, že má na náš život vliv? Právě v tom pomáhají konstelace.

V této části cyklu se budeme věnovat různým způsobům našeho příchodu na svět a tomu, jak nás ovlivňují. Velkým tématem budou i potraty, umělá oplodnění, proč se nedaří otěhotnět a také různé důvody, které vedou rodiče k tomu, že touží po dítěti. Nevěřili byste, kolik pohnutek k početí dítěte je nevědomých, nezdravých, závislých, řešících spíše problémy a nenaplněné touhy a přání rodičů a předků než láskyplné vytvoření domova pro přicházející Bytost.

V tocích energie v rodech panuje u nás na západě velká nevědomost a zmatek. Děti často dělají rodiče svým rodičům, dávají jim energii a nezůstává jim potom pro jejich život a ještě je to považováno za správné. I na tyto zvyky a koncepty společnosti si v této části cyklu posvítíme.

Dotkneme se i sourozeneckých vztahů a vlivu pořadí narození, ať už se jedná o sourozence vlastní či nevlastní.

 

Vše bude prožitkové i hravě výukové a hlavně co nejvíce praktické.
Jste spolutvůrci večera. Vždy se ve větší míře věnujeme otázkám, které v rámci daného tématu zajímají Vás, která jsou aktuální ve Vašem životě.

Součástí večera jsou mimo jiné prožitkové konstelační náhledy a minikonstelace, které ukazují jednotlivé situace, souvislosti a vnitřní postoje.

 

Pokud se zajímáte o téma partnerství a sexualita, doporučujeme projít prvními částmi cyklu Máma, Táta, Děti. Bez jasného vztahu k mámě a tátovi se zdravé partnerství buduje velmi obtížně. Stejně tak teprve máme‐li jasno ve svém místě dítěte, můžeme se stát skutečně dospělými a vybudovat zdravý partnerský vztah.
Pokud Vás trápí spíše oblast pracovní a finanční, i v tomto případě doporučuji projít tématy předchozími. Mnoho firem vzniklo nevědomě z potřeby uznání a spojení se svými rodiči. Mnoho finančních potíží je způsobeno necítěním a neprožíváním lásky.

 

Doporučujeme projít celý cyklus, témata cyklu na sebe navazují a zároveň zkušenosti z loňska ukázaly, že to lidem přineslo větší hloubku, koncentraci a výraznou proměnu.
Zároveň je možné zúčastnit se i jen některých z témat, která si vyberete, cyklus je otevřený.

 

Celý cyklus 10 večerů: 4700 Kč
Jednotlivé večery: 550 Kč
Cena úvodního večera: 300 Kč
Kdy: Středy, 1x měsíčně 18:00 – 21:30

Informace: tel.: 773 102 017, www.idasara.cz, 

 

Konstelace s Idou Sárou

Témata cyklu 2019/2020

 1. Úvodní večer (16. 9. 2019) – záměr cyklu, konstelační miniškola, konstelační metoda, minikonstelace na Vaše témata, praktické tipy
 2. Máma (2. 10. 2019) – zdravý a nezdravý vztah s mámou, vliv na partnerství, práci, důvěru, hojnost, vědomé mateřství
 3. Táta (20. 11. 2019) – zdravý a nezdravý vztah s tátou, vliv na partnerství, práci, vnitřní sílu, tvořivost, vědomé otcovství
 4. Děti (11. 12. 2019) – vliv okolností početí, prenatálu, porodu, potratů na život, vztahy mezi sourozenci vlastními a nevlastními
 5. Mapa Života (22. 1. 2020) – naše místo v Životě, na Zemi, v rodině, systémy do kterých patříme, vysvětlení konstelačních principů, a jak nám pomůžou v každodenním životě
 6. Partnerství a sexualita I. (5. 2. 2020) – zdravé partnerství a sexualita nové doby, vliv první lásek, nenaplněných vztahů, bolestně ukončených vztahů na náš milostný život, sex jako náhražka a únik, sexuální násilí a zneužívání
 7. Partnerství a sexualita II. (4. 3. 2020) – jak dobře ukončit předchozí vztahy a udělat prostor pro vztah nový, rozchod, rozvod, milenci a milenky, noví partneři, nové rodiny, nevlastní děti,
 8. Práce a tvořivost (18. 3. 2020) – sebeprojevení, poslání, talenty, zaměstnání, podnikání, práce jako náhražka nebo únik, vliv práce našich předků na nás
 9. Peníze a majetek (22. 4. 2020) – proud energie peněz, hojnost, nabytí majetku, dědictví, hromadění nebo askeze, strach z přežití, vliv majetkových poměrů a přesvědčení předků na nás
 10. Tělo a já, zdraví a nemoc (20. 5. 2020) – náš vztah k tělu, intimita, co je zdraví, nemoc – nepřítel nebo pomocník, původ fyzických i psychických onemocnění
 11. Pohyby Duše, Život a Smrt (3. 6. 2020) – vztah k životu a smrti, strach z konců, kdo jsme, odkud přicházíme a kam odcházíme, rozměr Duše a Ducha a jeho vliv na konstelační principy

 

Reference účastníků

 

Cyklus „Konstelace s Idou Sárou“ v Prostoru 8

V průběhu 10 večerů otevřeme a konstelačně projdeme základní témata, v kterých si každý z nás přeje v Životě Štěstí a harmonii a pociťuje nelibě, když se mu v nich nedaří. Jsou to oblasti týkající se např. rodiny, vztahů, sexuality, peněz, práce, zdraví, životního smyslu.

Celý cyklus tvoří jakousi KONSTELAČNÍ ŽIVOTNÍ MINIŠKOLU. Přinese Vám proměnu v daných tématech a zároveň poznání souvislostí, které si odnesete a můžete je dále v životě aplikovat.

 

Každý z účastníků cyklu si odnese:

 • vlastní prožitek a zkušenost
 • uvědomění a porozumění souvislostem
 • změnu postoje a úhlu pohledu k mnoha věcem a situacím
 • praktické pomůcky a návody pro komunikaci a jednání v každodenním životě.


Více o celém cyklu se dozvíte zde.

Ida Sára Keltnerová, Prostor 8, Praha 2

Zajímá mě vědomé a přirozené rození i umírání, spojení sexuality a spirituality, rovnováha a spojení ženského a mužského principu, plný a vědomý život v těle, přechod do doby Vodnáře…