DĚTI A SOUROZENCI (KONSTELACE S IDOU SÁROU)

Jak se tvoří zdravé sourozenecké vztahy naše a našich dětí? A co naše vnitřní dítě? Jak se o něj můžeme postarat? Jak se vypořádat s naším dětstvím a jít dál? Co naši rodiče nevěděli a nemohli udělat a co můžeme pro sebe udělat my teď? Jak neopakovat jejich chyby ve výchově? Jak souvisí naše ochota dospět s naším dětstvím a proč se často necítíme a nechováme dospěle i když na to máme už věk? A mnoho dalšího...
 • Jak se stát plně dítětem a tím se stát silným a svobodným dospělým?
 •  Jak vytvářet zdravé sourozenecké vztahy naše i našich dětí?
 • Jak okolnosti početí, prenatálního vývoje, narození a raného dětství ovlivňují Váš Život?
 • Jak se daří Vašemu vnitřnímu dítěti a jak se o něj můžete postarat?
 • Proč se nedaří počít?
 • Jak se zdravě vyrovnat s potratem či interupcí? Jak to mají ženy a jak muži?
 • Jak Vás ovlivňuje pořadí narození, vztahy se sourozenci, i to, když jste jedináček?
 • Jak nastavit vztahy s nevlastními sourozenci a co teprve s těmi nepřiznanými?
 • Vychováváte cizí děti? Jak na to?
 • Jak to udělat, aby se nezpracované věci rodičů nepřenášely na děti a další generace?

…a mnohem více…

 

V této části cyklu se budeme věnovat různým způsobům našeho příchodu na svět, prenatálnímu vývoji a tomu, jak nás to ovlivňuje v životě. Velkým tématem budou i potraty, proč se nedaří otěhotnět a také různé důvody, které vedou rodiče k tomu, že touží po dítěti. Nevěřili byste, kolik pohnutek k početí dítěte je nevědomých, nezdravých, závislých, řešících spíše problémy a nenaplněné touhy a přání rodičů a předků než láskyplné vytvoření domova pro přicházející Bytost. Už tím se dítě zatahuje do nezpracovaných věcí rodičů a ty se tak přenáší a další generace. Konstelace tyto vlivy ukazují a pomáhají je dál nepřenášet.

 

Často řešíme vztahy s mámou a tátou a pak si najednou všimneme, jak důležití jsou pro nás sourozenci a jak nám neharmonické vztahy s nimi dokáží připravit nejednu bezesnou noc.
Jak tyto vztahy nastavit zdravě pro Vás a také pro Vaše děti se dozvíte také tento večer.

 

I pořadí narození má na náš život mnohem větší vliv, než bychom řekli. Každé místo ať už jedináčka, prvorozeného, druhorozeného nebo nejmladšího dítěte má svá specifika a když nejsou respektována, přináší to jedině zmatek. A jak pak do rodinného obrazu zapadají sourozenci nevlastní nebo dokonce ti nepřiznaní, to už je docela věda, ale i ta má svá pravidla a řád.

 

A ještě jedna klasika: my – děti svých rodičů jim často děláme energeticky a nevědomě rodiče, dáváme jim energii a nezůstává nám jí potom dost pro náš život a naše děti a ještě je to považováno ve společnosti za správné. Je nám asi jasné, že o skutečné dospělosti nemůže být v tomto případě ani řeč. Zůstáváme chyceni v nezdravém vztahu s mámou nebo tátou nebo oběma, v roli hodné holčičky nebo chlapečka nebo ve vzdoru a boji a o vlastním životě se nám může leda tak snít.
Z tohoto konceptu je zdravé co nejrychleji vystoupit. Zachrání to spoustu partnerských vztahů, zrealizovaných snů a plánů a také vztahů s dětmi.

 

……….…..…………………………….…..………………………………………………………..

Vše bude prožitkové i hravě výukové a hlavně co nejvíce praktické.
Jste spolutvůrci večera. Vždy se ve větší míře věnujeme otázkám, které v rámci daného tématu zajímají Vás, která jsou aktuální ve Vašem životě.

Součástí večera jsou mimo jiné prožitkové konstelační náhledy a minikonstelace, které ukazují jednotlivé situace, souvislosti a vnitřní postoje.

 

Pokud se zajímáte o téma partnerství a sexualita, doporučujeme projít prvními částmi cyklu Máma, Táta, Děti. Bez jasného vztahu k mámě a tátovi se zdravé partnerství buduje velmi obtížně. Stejně tak teprve máme‐li jasno ve svém místě dítěte, můžeme se stát skutečně dospělými a vybudovat zdravý partnerský vztah.
Pokud Vás trápí spíše oblast pracovní a finanční, i v tomto případě doporučuji projít tématy předchozími. Mnoho firem vzniklo nevědomě z potřeby uznání a spojení se svými rodiči. Mnoho finančních potíží je způsobeno necítěním a neprožíváním lásky.

 

Doporučujeme projít celý cyklus, témata cyklu na sebe navazují a zároveň zkušenosti z loňska ukázaly, že to lidem přineslo větší hloubku, koncentraci a výraznou proměnu.
Zároveň je možné zúčastnit se i jen některých z témat, která si vyberete, cyklus je otevřený.

……….…..…………………………….…..………………………………………………………..

 

Celý cyklus 10 večerů: 4700 Kč
Jednotlivé večery: 550 Kč
Cena úvodního večera: 300 Kč
Kdy: Středy, 1x měsíčně 18:00 – 21:30

Informace: tel.: 773 102 017, www.idasara.cz, 

 

Konstelace s Idou Sárou

Témata cyklu 2019/2020

 1. Úvodní večer (16. 9. 2019) – záměr cyklu, konstelační miniškola, konstelační metoda, minikonstelace na Vaše témata, praktické tipy
 2. Máma (2. 10. 2019) – zdravý a nezdravý vztah s mámou, vliv na partnerství, práci, důvěru, hojnost, vědomé mateřství
 3. Táta (20. 11. 2019) – zdravý a nezdravý vztah s tátou, vliv na partnerství, práci, vnitřní sílu, tvořivost, vědomé otcovství
 4. Děti a sourozenci (11. 12. 2019) – vliv okolností početí, prenatálu, porodu, potratů na život, vztahy mezi sourozenci vlastními a nevlastními
 5. Mapa Života (22. 1. 2020) – naše místo v Životě, na Zemi, v rodině, systémy do kterých patříme, vysvětlení konstelačních principů, a jak nám pomůžou v každodenním životě
 6. Partnerství a sexualita I. (5. 2. 2020) – zdravé partnerství a sexualita nové doby, vliv první lásek, nenaplněných vztahů, bolestně ukončených vztahů na náš milostný život, sex jako náhražka a únik, sexuální násilí a zneužívání
 7. Partnerství a sexualita II. (4. 3. 2020) – jak dobře ukončit předchozí vztahy a udělat prostor pro vztah nový, rozchod, rozvod, milenci a milenky, noví partneři, nové rodiny, nevlastní děti,
 8. Práce a tvořivost (18. 3. 2020) – sebeprojevení, poslání, talenty, zaměstnání, podnikání, práce jako náhražka nebo únik, vliv práce našich předků na nás
 9. Peníze a majetek (22. 4. 2020) – proud energie peněz, hojnost, nabytí majetku, dědictví, hromadění nebo askeze, strach z přežití, vliv majetkových poměrů a přesvědčení předků na nás
 10. Tělo a já, zdraví a nemoc (20. 5. 2020) – náš vztah k tělu, intimita, co je zdraví, nemoc – nepřítel nebo pomocník, původ fyzických i psychických onemocnění
 11. Pohyby Duše, Život a Smrt (3. 6. 2020) – vztah k životu a smrti, strach z konců, kdo jsme, odkud přicházíme a kam odcházíme, rozměr Duše a Ducha a jeho vliv na konstelační principy

 

Reference účastníků

 

Cyklus „Konstelace s Idou Sárou“ v Prostoru 8

V průběhu 10 večerů otevřeme a konstelačně projdeme základní témata, v kterých si každý z nás přeje v Životě Štěstí a harmonii a pociťuje nelibě, když se mu v nich nedaří. Jsou to oblasti týkající se např. rodiny, vztahů, sexuality, peněz, práce, zdraví, životního smyslu.

Celý cyklus tvoří jakousi KONSTELAČNÍ ŽIVOTNÍ MINIŠKOLU. Přinese Vám proměnu v daných tématech a zároveň poznání souvislostí, které si odnesete a můžete je dále v životě aplikovat.

 

Každý z účastníků cyklu si odnese:

 • vlastní prožitek a zkušenost
 • uvědomění a porozumění souvislostem
 • změnu postoje a úhlu pohledu k mnoha věcem a situacím
 • praktické pomůcky a návody pro komunikaci a jednání v každodenním životě.


Více o celém cyklu se dozvíte zde.

Ida Sára Keltnerová

Zajímá mě vědomé a přirozené rození i umírání, spojení sexuality a spirituality, rovnováha a spojení ženského a mužského principu, plný a vědomý život v těle, přechod do doby Vodnáře…