Mirka Papajiková

Zajíma se o Cvičení Osobní rozvoj Tanec Umění

Mirka je tanečnice a lektorka. Smyslem jejího života je tanec a kreativita jako dva principy, které ji vedou k neustálému seberozvoji. Vzdělává se v oblasti andragogiky, psychologie, osobnostního rozvoje a psychomotoriky.

Svou spirituální praxi rozvíjí meditacemi. Taneční dovednosti rozšiřuje na lekcích a seminářích českých i zahraničních lektorů. Fascinuje jí propojení těla a mysli.

Mirka o sobě: „Učím tanec a kontaktní improvizaci od roku 2011. Taneční techniku i principy improvizace předávám od základů a do hloubky. Zaměřuji se především na rozvoj citlivosti a vědomí (vůči sobě i okolí) a vnitřní práci, která se postupně rozvíjí směrem ven – k partnerovi. Využívám tradiční i méně obvyklé kreativní aktivity, kontaktní hry a principy komunitní tvorby, které unikátně rozvíjí schopnost vnímat sebe jako součást celku.“