Alžběta Kostrhunová – Nováková

Zajíma se o Tanec

Alžběta je absolventka Masarykovy univerzity v Brně a DAMU v Praze. V současné době skládá hudbu a zpívá v novocirkusovém seskupení  Theatre V.O.S.A., které reprezentovalo český pavilón na EXPO v Šanghaji v r.2010 a je lektorkou hudebně – pohybového projektu Kreativní partnerství. Založila hudební formaci Vlkabaret, divadlo Teatrofon a skupinu Vlčí dáma. Čerpá zkušenosti z divadel, ve kterých působila dříve – Husa Na provázku, divadlo Continuo, Theatre de la Liberté.

Má široký záběr ve vedení lekcí pro děti i dospělé : tanec a balet pro International Schoolof Musicand Fine Arts in Prag, pohybové dílny pro děti z dětských domovů pro organizaci Múzy dětem, taneční a hlasové projekty pro děti uprchlíků ve Zbýšově, hlasové dílny pro mezinárodní organizaci Glen, hlasové a pohybové dílny pro účastníky workshopu divadla Continuo i individuální lekce tance či zpěvu. Zkrátka hlas, tanec, divadlo a lektorská činnost, to je její svět!

Ve svých lekcích propojuji práci s pohybem a hlasem, rytmem, dynamikou, důležitý je pro mě kontrast svobody, volnosti a řádu, napětí a uvolnění, struktury a improvizace. Chci inspirovat a být inspirována…

Reference lektora

Alžbětu Kostrhunovou – Novákovou znám od roku 2003. Poznala jsem ji jako zvídavou studentku DAMU, jako účastnici životně i umělecky náročného mezinárodního plenérového projektu jubilejního Kratochvílení (2006), jako členku Studia Divadla Continuo a spolutvůrkyni několika představení Continua. Při všech těch příležitostech byla spolehlivou oporou tvůrčí i praktické skupinové práce i samostatnou tvůrčí bytostí. Znám ji jako učitelka i jako členka divadelního týmu, a proto oceňuji nejen její herecké, hudební a animátorské vlohy, ale i stálý rozvoj její schopnosti realizace vizí, vytrvalost, věcnost a invenci při jejich uskutečňování. Alžběta Kostrhunová šťastně spojuje svůj divadelní a pedagogický talent, je skvělou rozehravačkou a improvizátorkou, ale i cizelérkou, a protože měla možnost trénovat si předávání vlastních zkušeností (třeba účastníkům dílen), umí rozvíjet vynalézavost svou i těch, k nimž se obrací. Při formování svých záměrů uvažuje o adresátech své aktivity, a při jejich realizaci vyvažuje osobní angažovanost s loajalitou vůči skupině a jejím potřebám. Doporučuji podporu projektů Alžběty Kostrhunové, protože věřím, že není jen podporou individuálního uměleckého talentu, ale něčím ještě závažnějším: podporou – jak říkají v Polsku – animace kultury.

doc. PhDr. Jana Pilátová