OM Chanting

OM Chanting is a free group practice that uses the transformational power of OM to activate the self-healing potential of participants. The practice transforms negativity into positive energy, helps purify the local environment, and supports the physical, emotional and spiritual well-being of participants.

Tato lekce probíhala v minulosti a už skončila.
Pro aktuální lekce se podívejte na náš rozvrh.

Rozvrh hodin

  Začátek Konec Lektor Místo
1.2.2018 19:45 21:00 Kateřina Kang Klubovna
1.3.2018 19:45 21:00 Kateřina Kang Klubovna
22.3.2018 19:45 21:00 Kateřina Kang Klubovna
5.4.2018 19:45 21:00 Kateřina Kang Klubovna
19.4.2018 19:45 21:00 Kateřina Kang Klubovna
3.5.2018 19:45 21:00 Kateřina Kang Klubovna
17.5.2018 19:45 21:00 Kateřina Kang Klubovna
31.5.2018 19:45 21:00 Kateřina Kang Klubovna
14.6.2018 19:45 21:00 Kateřina Kang Klubovna
28.6.2018 19:45 21:00 Kateřina Kang Klubovna
1.2.2018
19:45 - 21:00 - s Kateřina Kang - at Klubovna
1.3.2018
19:45 - 21:00 - s Kateřina Kang - at Klubovna
22.3.2018
19:45 - 21:00 - s Kateřina Kang - at Klubovna
5.4.2018
19:45 - 21:00 - s Kateřina Kang - at Klubovna
19.4.2018
19:45 - 21:00 - s Kateřina Kang - at Klubovna
3.5.2018
19:45 - 21:00 - s Kateřina Kang - at Klubovna
17.5.2018
19:45 - 21:00 - s Kateřina Kang - at Klubovna
31.5.2018
19:45 - 21:00 - s Kateřina Kang - at Klubovna
14.6.2018
19:45 - 21:00 - s Kateřina Kang - at Klubovna
28.6.2018
19:45 - 21:00 - s Kateřina Kang - at Klubovna

POZOR: Přijďte včas, po začátku již není možné se do OM Chantingového kruhu připojit. Děkuji za pochopení.

OM Chanting probíhá v SUTERÉNNÍM SÁLE/KLUBOVNĚ, do kterého je vchod v pravém rohu dvora.

OM Chanting je bezplatná skupinová technika, která využívá transformační síly mantry ÓM, aby pomohla aktivovat sebe harmonizující potenciál účastníků a očistila okolní prostředí až v okruhu 2 kilometrů.

ÓM je univerzální zvuk stvoření, nejvyšší a nejčistší vibrace, která existuje.

  • Transformuje negativitu na pozitivní energii.
  • Podporuje emocionální, mentální a fyzickou pohodu.
  • Vytváří více lásky, radosti a míru ve světě.

Tato starodávná skupinová technika byla světu znovu předána duchovními Mistry Paramahamsou Vishwanandou a Mahávátarem Babajim, aby v dnešní době podporovala planetu Zemi a lidstvo. OM Chantingy se konají po celém světě pro všechny lidi bez ohledu na jejich původ, věk nebo náboženství.

OM Chanting se v Prostoru8 koná každý první čtvrtek v měsíci.

Cena: OM Chanting je zdarma. Dobrovolný příspěvek na pokrytí organizačních nákladů je vítaný.

Více info: https://sadhana.bhaktimarga.org/om-chanting

 

 

ATTENTION: Please make sure you come on time, it is not possible to join OM Chanting circle once it starts. Thank you for understanding.

OM Chanting si held in the basement hall named KLUBOVNA. The entrance is on the right back corner of the yard.

OM is the universal sound of creation, the highest and purest vibration that exists. OM Chanting is a free group practice that uses the transformational power of OM to activate the self-healing potential of participants and purify the local environment for 2 kilometres.

• Transform negativity into positive energy
• Support your emotional, mental and physical well-being
• Cultivate more love joy and peace for the world

Forgotten over time, this ancient group healing technique was reintroduced by spiritual Masters Paramahamsa Vishwananda and Mahavatar Babaji to support the Earth and mankind in this time of need.

The event is held on the first Thursday of each month.

Price: Donations to cover the rent are welcomed.

More info: https://sadhana.bhaktimarga.org/om-chanting

 

Kateřina Kang, Prostor 8, Praha 2

I found OM Chanting in 2014 and discovered how positive impact it has on myself and others.