Z kořenů do vzdušných výšek

Život zahrnující oba póly je bohatý a pestrobarevný. Tančíme s pevnými kořeny vysoko v nebi. Vtělení do obou kvalit bude doprovázet hudba z různých koutů celého světa i buben a chřestidla. Zrodí se v nás hravost, porozumění, uvědomění a moudrost.

Tato celodenní dílna spontánního a meditativního tance nám zprostředkuje cestu z kořenů do vzdušných výšek. Krok z krokem projdeme rituálem zapuštění celého bytí co nejhlouběji do země i budování pevnosti svého středu.

Živnou půdou pro náš růst, vývoj a vzepětí bude zemitá a neochvějná síla, která nás vynese až do výšin na tajemná místa. Najdeme domov tam, kde zemí prostupuje zpěv našich předků, i tam, kde svobodný let na křídlech mraků zachytí vzdušnou píseň o příběhu světa.

Kořeny jsou tajnou sítí vetkanou do Matky Země a uchovávají pradávné vědění a paměť nás všech. Pak vylétáme z lůna dávno zapomenutých příběhů a vysoko pějeme vzdušné písně ve větru – příběhy vzletné a svobodné, jemné a tiché. Slyšet je může jen ten, kdo utiší své štěbetání, otevře srdce víru dechu a splyne s rytmem vzdušných výšek.

Země a Nebe nás lákají. Esence dvou polarit nás zasvěcuje a zároveň hojí vnitřní zranění. Zazní k nám tóny vzdušné i zemité písně, zvuky, které harmonizují, uzdravují a navracejí celistvost. Budeme tančit svobodně a dlouho za doprovodu léčivých a láskyplných tónů violoncella a zpěvu. Léčivá síla v nás probudí zdroje tvůrčí inspirace, dodá životu barvu a světlo a učiní ho ještě krásnějším.

„Matko mnohých životů, tys to všechno viděla. Tajemství věků letí tvým prostorem. Nauč mě, jak slyšet tvá slova…“

Z kořenů do vzdušných výšek

 

Co s sebou: volné pohodlné oblečení, uzavíratelnou láhev na pití.
Cena: 1.400,- do 1.10.2020 /po té 1.600,- / v den konání akce 1.800,- (později přihlášení, po 1.10.2020, doplatí cenu na místě)

Michaela Petersen, Praha 2, Prostor 8

Na svých cestách za původními obyvateli jsem se setkávala se stařešiny v Jižní i Centrální Americe, prohlubovala komunikaci se zvířaty a studovala tance, až se mě propojily tři "cesty" – práce se šamany, s volným pohybem a komunikací,  ... vedu semináře osobního růstu a pohybové kurzy v Evropě a v zemích Jižní Ameriky.