Hlasový seminář pro muže

Hlas je důležitou součástí přirozeného mužského projevu a také skvělý nástroj, jak zažít a prohloubit mnoho svých kvalit.

Kapacita je naplněna, registrace není možná.

Martin Švihla a Ridina Ahmedová spolu připravili jedinečný hlasový seminář „Hlas muže“, který propojuje jejich dlouholeté lektorské zkušenosti – Martina s vedením mužských kruhů a Ridiny s prací s hlasem jako tvořivou silou vedoucí k radosti a sebepoznání.

Hlas je mnohem více než prostředek komunikace a nositel informace. Hlas umožňuje setkat se nablízko se sebou i s druhými, je to projev osobní jedinečnosti a zároveň i cesta k hluboké lidské sounáležitosti a radosti. Hlas nám umožňuje vyjádřit se i naslouchat, dávat i přijímat. Hlas je prostředek, jak zažít mystérium toho, co nás přesahuje.

Záměrem semináře je potkat se v bezpečném a inspirativním prostředí se svým hlasem a zkoumat různé lidské kvality pohybem, dechem, zvukem i zpěvem. Zažijeme, že mužský hlas může být jemný i pevný, laskavý i přísný. A možná pochopíme, proč muži ve všech dobách i kulturách společně zpívali.

Na semináři:

  • rozezníte svůj hlas
  • prozkoumáte různé polohy a možnosti hlasu
  • zažijete vlastní mužskou jemnost i ostrost
  • projevíte se jako jedinečný zvuk i jako součást mocného mužského chorálu

Martin a Ridina budou vést seminář společně, součástí dne bude i čistě „mužský kruh“, ve kterém budou spolu pracovat pouze muži.

 

Lektoři: Martin Švihla a Ridina Ahmedová
Datum a čas:
22. duben 2018 od 10:00 do 17:30
S sebou: pohodlné oblečení a přezůvky
Více informaci:

Tento termín je už plně obsazený – pokud máte zájem o tento seminář v budoucnosti, můžete napsat na výše uvedený mail – když další termín vypíšeme, tak se vám ozveme.

 

Hlasový seminář pro muže, Prostor 8, Praha 2

Hlasový seminář pro muže, Prostor 8, Praha 2

Hlas je důležitou součástí přirozeného mužského projevu a také skvělý nástroj, jak zažít a prohloubit mnoho svých kvalit.