Mindful-Heartful, 8‑týdenní kurz

Nedaří se vám zklidnit mysl a máte roztěkanou pozornost? Trápí vás nepříjemné a sebekritické myšlenky? Chtěli byste se na chvíli zastavit a vrátit se k sobě?

Tato lekce probíhala v minulosti a už skončila.
Pro aktuální lekce se podívejte na náš rozvrh.

Rozvrh hodin

  Začátek Konec Lektor Místo
Úterý 17:45 19:30 Šimon Grimmich Dětský sál
Úterý
17:45 - 19:30 - s Šimon Grimmich - at Dětský sál

Kurz začíná od 26.3.2019.

Laskavost, vstřícnost, přátelský, přijímající a podporující postoj k sobě je důležitým předpokladem zdravého a plného rozvoje naší osobnosti a nezbytným předpokladem k tomu, abychom doopravdy mohli mít rádi i druhé.

Dobrá zpráva je, že přátelský a laskavý postoj je schopnost, kterou je možné se učit, rozvíjet a prohlubovat.

Místo toho, abychom sami sebe odsuzovali nebo kritizovali na své nedostatky, můžeme být k sobě laskavější a mít pro sebe více pochopení. Konečně, kdo říká, že musíme být dokonalí?

 

Během kurzu se naučíte:

 • Jak na sebe nebýt tolik přísní
 • Jak zvládat náročné emocí s větší lehkostí
 • Jak sami sebe motivovat spíše povzbuzením než sebekritikou
 • Jak transformovat náročné vztahy
 • Jak cvičit všímavost a laskavost doma a v běžném životě
 • Jak se v sobě cítit v bezpečí
 • Jak se stát svým nejlepším učitelem

 

O kurzu

Kurz spojuje schopnost všímavosti (mindfulness) a laskavosti k sobě, díky čemuž poskytuje výborný nástroj, jak lépe rozvíjet zvládat náročné emoce a nepříjemné myšlenky. Všímavost představuje první krok – schopnost věnovat pozornost s otevřeností a zvědavostí našim nepříjemným myšlenkám a náročným pocitům (jako je pocit nedostatečnosti, smutek, zlost, zmatek). Laskavost spočívá v tom odpovídat na tyto nepříjemné myšlenky a pocity se vstřícností, soucitem a pochopením, abychom tak sami sebe mohli uklidnit, utěšit a podpořit v okamžicích, kdy je nám těžko.

Výzkumy ukazují, že laskavost k sobě významně podporuje duševní pohodu, pocit spokojenosti a štěstí, zmírňuje úzkostné a depresivní nálady, a může rovněž pomáhat v udržování zdravých návyků. Jsme-li všímaví a laskaví k sobě, povede to k větší lehkosti a pohodě v našem každodenním životě.

 

Kurz zahrnuje:

 • 8 úterních večerů od 17.45 do 19.30
 • Tištěné materiály k teorii a všem cvičením
 • Audio nahrávky vedených meditací a cvičení
 • Podporu během celé doby kurzu

 

Kurz je vhodný jak pro úplné začátečníky, tak i pro ty, kdo už nějaké zkušenosti s všímavostí a meditací mají.

Kurz stojí na pravidelné každodenní praxi. Jednotlivá setkání slouží především k prohlubování a rozvíjení této praxe a ke vzájemnému sdílení a podpoře v rámce skupiny.

Během kurzu se naučíte, jak rozvíjet všímavost prostřednictvím všímavého procházení těla (bodyscan), všímavého pohybu a meditace v sedě. Vyzkoušíte si, jak všímavě komunikovat s druhými a jak jim naslouchat. A konečně budete vybízeni k tomu začlenit všímavost do každodenních činností (cesta do práce, mytí nádobí, úklid atd).

Zároveň se během tohoto kurzu zvláště zaměříme na to, jak prostřednictvím meditace a všímavosti rozvíjet laskavost k sobě i k druhým a vstřícnost a otevřenost vůči našemu prožívání, na „heartfulness“, která je nedílnou součástí mindfulness.

Kromě samotné praxe kurz zahrnuje praktické informace o tom, jak funguje naše prožívání, zejména v zátěžových situacích, a jak s ním můžeme dovedněji zacházet. Živá vzájemná výměna a společné cvičení a učení v rámci podporující se skupiny jsou důležitou součástí kurzů všímavosti.

 

Praktické informace

Pokud se nemůžete zúčastnit všech setkání, nevadí to. Po každém setkání vám pošlu informace o proběhlém setkání, popis jednotlivých cvičení, odkazy na audionahrávky a taky si krátce zavoláme, abychom zůstávali v kontaktu a mohli společně probrat otázky nebo hledat cesty, jak pokračovat v praxi.

Po dobu kurzu, jakož i po jeho skončení, jsem vám budu k dispozici pro případné konzultace.

 

Termín kurzu: od 26.3.–21.5. (7.5. se setkání nekoná), 8 setkání
Cena: 2800 Kč 
Čas kurzu: 8 úterních večerů od 17.45 do 19.30
Maximální počet účastníků: 16
Více informací:

 

Reference účastníků

 

Na cestě k sobě. Intenzivní kurz meditace a mindfulness. Prostor 8, Praha 2.

Šimon Grimmich

Mám prostě rád ty chvíle, kdy jsem plně tady a teď.