OM Chanting

OM Chanting is a free group practice that uses the transformational power of OM to activate the self-healing potential of participants. The practice transforms negativity into positive energy, helps purify the local environment, and supports the physical, emotional and spiritual well-being of participants.

OM Chanting je bezplatná skupinová technika, která využívá transformační síly mantry ÓM, aby pomohla aktivovat sebe harmonizující potenciál účastníků a očistila okolní prostředí až v okruhu 2 kilometrů.

ÓM je univerzální zvuk stvoření, nejvyšší a nejčistší vibrace, která existuje.

  • Transformuje negativitu na pozitivní energii.
  • Podporuje emocionální, mentální a fyzickou pohodu.
  • Vytváří více lásky, radosti a míru ve světě.

Tato starodávná skupinová technika byla světu znovu předána duchovními Mistry Paramahamsou Vishwanandou a Mahávátarem Babajim, aby v dnešní době podporovala planetu Zemi a lidstvo. OM Chantingy se konají po celém světě pro všechny lidi bez ohledu na jejich původ, věk nebo náboženství.

OM Chanting se v Prostoru8 koná každý první čtvrtek v měsíci.

Cena: OM Chanting je zdarma. Dobrovolný příspěvek na pokrytí organizačních nákladů je vítaný.

Více info: https://sadhana.bhaktimarga.org/om-chanting

 

 

OM is the universal sound of creation, the highest and purest vibration that exists. OM Chanting is a free group practice that uses the transformational power of OM to activate the self‐healing potential of participants and purify the local environment for 2 kilometres.

• Transform negativity into positive energy
• Support your emotional, mental and physical well‐being
• Cultivate more love joy and peace for the world

Forgotten over time, this ancient group healing technique was reintroduced by spiritual Masters Paramahamsa Vishwananda and Mahavatar Babaji to support the Earth and mankind in this time of need.

The event is held on the first Thursday of each month.

Price: Donations to cover the rent are welcomed.

More info: https://sadhana.bhaktimarga.org/om-chanting

 

OM Chanting, Prostor 8, Praha 2

OM Chanting is a free group practice that uses the transformational power of OM to activate the self-healing potential of participants. The practice transforms negativity into positive energy, helps purify the local environment, and supports the physical, emotional and spiritual well-being of participants.