Konstelační večer s hudbou

Objevování toho kdo jsem a kdo nejsem, stavu vědomí a svých mimovědomých sklonů ve vztazích k lidem je dobrodružství. Konstelace, hry, hudba, káva, čaj, nepovinný zpěv, sebepřijetí.

KONSTELAČNÍ VEČERY S HUDBOU

Zveme vás na konstelační večery se Zdeňkem Šimanovským. Pokaždé s jiným rámcovým tématem. Mohou to být témata: vztahy a spory mezi rodiči a dětmi (0 až 90 let), tyranie v rodině, neprožitá puberta, přehnaně hodný kluk nebo holka, vztahy s vnitřním rebelem, závislost, rozpaky, stud a nejistota, rozvod, zablokovaná spontaneita, spory sourozenců, incest, náhradní rodinná péče, psychické problémy, psychologická první pomoc, duševní sebeobrana, neúspěšná snaha otěhotnět, zmatení rolí (matka si hraje na dítě a svoje skutečné dítě bere jako svou matku), medicínsky nevysvětlené zdravotní obtíže, sexuální dysfunkce, proč nedělat rodiče šťastné.

Dílčím tématem se zabýváme vždy část večera a pak dojde na konstelační zakázky přítomných.

Konstelace jsou jako živá bytost. Jako velký a moudrý, spravedlivý učitel, který nesnáší lež, faleš a přetvářku. Konstelace nás uvádějí do kontaktu s něčím, co je mnohem větší a neskonale
moudřejší než my.

Hudba živě hraná  jimi provází a taky o pauzách si občas zpíváme s kytarou, nechybí ani trocha muzikoterapie, ani vlídný humor.

Starých a nefunkčních vzorců prožívání, které nám brání být sebou samým a být šťastni se při konstelacích s hudbou zbavujeme.

 

Více informací k večeru na:

Cena 1 lekce: 450 Kč

Po odeslání přihlášky – viz výše – a zaplacení částky 450 Kč na účet č. 975 552 163/0800 vám rezervujeme místo na konstelačním večeru. Bez zaslané přihlášky nemůžeme zaručit účast. Sál je kapacitně omezen. Pokud máte zájem o vlastní konstelaci, uveďte tuto informaci do poznámky v přihlášce.

Doba trvání lekce: 240 min

Termíny večerů do konce roku 2017: 4.12., 18.12.2017

Lektor: Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský (www.simanovsky.cz)

S sebou: pohodlné oblečení

Věk účastníků: 18–99 let

 

Objevování toho kdo jsem a kdo nejsem, stavu vědomí a svých mimovědomých sklonů ve vztazích k lidem je dobrodružství. Konstelace, hry, hudba, káva, čaj, nepovinný zpěv, sebepřijetí.