Pohyb dětem

Vždy dopoledne zdravé a hravé lekce v Prostoru 8. Můžete se těšit na tyto kurzy cvičení pro děti:

Cvičení s kojenci: správná manipulace a podpora psychomotorického vývoje pro děti od 3 do 12 měsíců. Toto období je jedinečné možností ovlivnit pohybový vývoj dítě v budoucnu. V rámci lekcí se rodiče setkají s fyzioterapeutkou, která zajistí preventivní kontrolu pohybového vývoje dítěte.

       Kurzy v Prostoru 8 v termínu 2.9.2019 do 31.1.2020:

 

Cvičení rodičů s dětmi: pestré a hravé aktivity pro děti od 12 měsíců do 3 roků. Cvičení je vedeno tak, aby podporovalo nejen pohybový, ale i sociální a rozumový vývoj dítěte. Dbáme na zdravotní hledisko všech aktivit. Děti si postupně zvykají na kolektiv vrstevníků, jsou rozděleny dle věku a aktuálních pohybových dovedností.

     Kurzy v Prostoru 8 v termínu 2.9.2019 do 31.1.2020:

 

Kroužky pro předškoláky: zdraví prospěšné a zábavné cvičení. Dbáme na všestranný pohybový rozvoj, zdravotní hledisko, utváření kladného vztahu ke sportu. Vyberou si holčičky i kluci: Skotačíme s opičkou, Pidi aerobik, Sportovky, Pohádková jóga.

       Kurzy v Prostoru 8 v termínu 2.9.2019 do 31.1.2020:

 

Cvičení pro děti "Pohyb dětem", Praha 2, Prostor 8