Ukázková lekce Mindfulness

Všímavost neznamená jen uvědomovat si, co se právě děje, ale zároveň s tím také schopnost přijímat přítomný okamžik takový, jaký je, aniž bychom ho hodnotili, chtěli měnit nebo z něj chtěli utéct. Díky laskavému postoji pak také snáze nalezneme a rozvineme takové postoje, které nám umožní lépe se vyrovnávat s naším prožíváním. Rozvíjení laskavosti a soucitu nám může pomoci nacházet více radosti, vyrovnanosti a pocitu sounáležitosti. Během kurzu se tedy zaměříme také na meditaci laskavosti (metta) a další cvičení podporující kultivování radosti a vděčnosti.

Zveme vás na nezávaznou ukázkovou lekci Mindfulness. Na tuto lekci navazuje osmitýdenní kurz Mindful Heartful.

Kurz zahrnuje:

  • 8 úterních večerů od 18.00 do 19.45 v termínu 13.2. – 3.4.2018, ukázková lekce 6.2.2018
  • Tištěné materiály k teorii a všem cvičením
  • Audio nahrávky vedených meditací a cvičení všímavosti

 

Kurz je vhodný jak pro úplné začátečníky, tak i pro ty, kdo už nějaké zkušenosti s všímavostí a meditací mají.

Kurz stojí na pravidelné každodenní praxi. Jednotlivá setkání slouží především k prohlubování a rozvíjení této praxe a ke vzájemnému sdílení a podpoře v rámci skupiny.

Během kurzu se naučíte, jak rozvíjet všímavost prostřednictvím všímavého procházení těla (bodyscan), všímavého pohybu a meditace v sedě. Vyzkoušíte si, jak všímavě komunikovat s druhými a jak jim naslouchat. A konečně budete vybízeni k tomu začlenit všímavost do každodenních činností.

Zároveň se během tohoto kurzu zvláště zaměříme na to, jak prostřednictvím meditace a všímavosti rozvíjet laskavost k sobě i k druhým a vstřícnost a otevřenost vůči našemu prožívání, na „heartfulness“, která je nedílnou součástí mindfulness.

Kromě samotné praxe kurz zahrnuje praktické informace o tom, jak funguje naše prožívání, zejména v zátěžových situacích, a jak s ním můžeme dovedněji zacházet. Živá vzájemná výměna a společné cvičení a učení v rámci podporující se skupiny jsou důležitou součástí kurzů všímavosti.

Cena ukázkové lekce 6.2.2018: 150,- Kč

Termín kurzu: 13.2. – 3.4. 2018

Cena celého kurzu (8 večerů): 2.800 Kč

Maximální počet účastníků: 16

 

Mindful Heartful

Šimon Grimmich

Mám prostě rád ty chvíle, kdy jsem plně tady a teď.