Tanec Labutě

Přijďte se protančit ke své vnitřní síle a kráse, prožít si tento nádherný proces. Překročte své hranice a odhoďte všechna omezující očekávání ... Prožijte si tanec jako tvůrčí proces, ve vší jeho hloubce a obsažnosti, odevzdejte se mu bez zábran.

Princip: PROBUZENÍ TÉ PRAVÉ KRÁSY A VLASTNÍ SÍLY.

Labutě symbolizují sílu a dlouhověkost, kterou můžeme získat i my, když v sobě probudíme vnitřní silu a krásu. Schopnost probudit vnitřní krásu a přenést ji do vnějšího světa je jen část toho, co můžete od tohoto totemu získat. Může vám ukázat jak vnímat vnitřní krásu skrytou ve vás i v ostatních bez ohledu na jejich vnější vzhled. Jakmile toho budete schopni, stanete se doslova magnetem pro ostatní … Podobný proces je zachycen i v pohádce Hanse Christiana Anderssena O ošklivém kačátku.

 

Doba trvání večera: 3.5 hod

S sebou: pohodlné oblečení

Cenavečera: 450,- Kč za jeden večer

Informace o tanci: Michaela Petersen, tel. 775 696 008

Rezervacevečera: přímo na stránkách Prostor 8 a nebo na

 

Tanec Labutě, Praha 2, Prostor 8

Tanec Labutě, Praha 2, Prostor 8

Michaela Petersen, Praha 2, Prostor 8

Na svých cestách za původními obyvateli jsem se setkávala se stařešiny v Jižní i Centrální Americe, prohlubovala komunikaci se zvířaty a studovala tance, až se mě propojily tři "cesty" – práce se šamany, s volným pohybem a komunikací,  ... vedu semináře osobního růstu a pohybové kurzy v Evropě a v zemích Jižní Ameriky.