NENÁSILNÁ KOMUNIKACE

„Přežití lidského druhu závisí na naší schopnosti rozpoznat, že naše dobro a dobro těch ostatních je ve skutečnosti jedno a to samé.“ Marshall B. Rosenberg

Metoda nenásilné komunikace je založená na naslouchání sobě a partnerovi,
ochotě vnímat potřeby a pocity své i druhých.
Pomáhá překonávat navyklé
vzorce, řešit konflikty a rozvíjet vztahy postavené na úctě a spolupráci.

Osvojte si základní dovednosti k vytváření podmínek pro úspěšné řešení konfliktů,
principy procesu empatického nasloucháni a role naslouchání v dialogu.

 

Termíny semináře: 5.10. a 26.10.
Doba trvání semináře: 4 hod
Lektorka: Marie Rumlenová
Cena semináře: 700 Kč
Cena za oba semináře: 1300 Kč

Asociace Lesních MŠ, Prostor 8, Praha 2

Asociace Lesních MŠ, Prostor 8, Praha 2

Asociace sdružuje přes 140 lesních mateřských škol (tzv. lesních klubů) z celé České republiky.