Kosti a jejich vztah k měkkým strukturám těla

Východiskem pro práci na semináři jsou vybrané teoretické poznatky z anatomie lidského těla, se kterými pak pracujeme jako s inspirací pro tanec.

Kapacita je naplněna, registrace není možná.

Oba taneční semináře jsou vedeny ve dvou tříhodinových blocích a jejich tématem je vztah kostí ke svalům a orgánům. Východiskem jsou vybrané teoretické poznatky z anatomie lidského těla, které mohou účastníci vnímat a zažít v pohybu vlastního těla. Tuto fyzickou zkušenost pak rozvíjíme v tanci. První seminář se zaměřuje na páteř a její vztah k ledvinám, druhý seminář se zaměřuje na kosti horních končetin a jejich vztah k plicím.

Doba trvání lekce: 180 min

S sebou: pohodlné oblečení

Termíny tanečních seminářů v roce 2017:

  • 4.11.2017: 9:00–12:00 a 14:00–17:00: páteř a její vztah k ledvinám
  • 2.12.2017: 9:00–12:00 a 14:00–17:00: kosti horních končetin a jejich vztah k plicím

Anna Línová, Kosti a měkké tkáně - Praha

Anna Línová, Kosti, Praha 2, Prostor 8

Mou práci s lidmi ovlivnilo zejména studium pro pohybovou a dotykovou práci s dětmi od narození po první rok života. Při své práci čerpám ze zkušeností z práce s dětmi a rodiči, z výuky mladých lidí, z vedení seminářů pro učitele tance a z vedení lekcí pro dospělé. Vycházím též ze své interpretační praxe v pohybovém divadle a v současném tanci.